De Seniorenraad vergadert

Algemeen

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk vergadert maandagmorgen 29 november vanaf 9.30 uur (tot 12.00 uur) in de Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6.10 (Morsepoort), Winterswijk.

De bijeenkomst is openbaar. Wie iets wil zeggen, kan gebruik maken van het inspreekrecht. Het is van wezenlijk belang om vanuit de gemeenschap te horen wat er zoal leeft. Ook mede daardoor kan de Seniorenraad haar beleid bepalen.
De bijeenkomst wordt gehouden conform de richtlijnen van het RIVM. Bij de bijeenkomst is het tonen van de QR-code vereist. De ruimte waarin vergaderd wordt is uitstekend geventileerd.
De stichting Seniorenraad Winterswijk, bestaande uit de plaatselijke ouderenbonden en de STOA, heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente.

Regelmatig vindt er met de gemeente overleg plaats over de thema’s wonen, woonomgeving, veiligheid, zorg, welzijn en mobiliteit daar waar het de senioren aangaat. Waar nodig brengt de Seniorenraad gevraagd of ongevraagd aan het gemeentebestuur adviezen uit over het beleid.
De raad adviseert de gemeente over wensen en plannen die van belang zijn voor de senioren, maar laat ook waar nodig haar stem bij andere instanties horen. Door de vergaande digitalisering in de samenleving is extra aandacht voor ouderen bepleit bij onder meer de nutsbedrijven met als doel betalingsproblemen te voorkomen.

Regelmatig schuift voor nader overleg bij de bijeenkomsten een van de wethouders aan. Zo ook maandag. Om 11.00 uur schuift de wethouder mobiliteit, de heer Frings aan. In dit gesprek komen onder andere ter sprake de verkeersknelpunten, de verkeerssituatie Vrijheidspark, de parkeerplaatsen voor minder-validen, etc. Maar ook informatie betreffende ‘Transitie warmte’ en informatie betreffende ‘Beleidsplan licht in openbare ruimte’.

Daarnaast is er een presentatie van de Stichting Present. En de gemeente informeert de Senioreraad over de ontstane wachtlijsten dagopvang en dagbesteding. Tevens komt aan de orde de brandveiligheid in de appartementencomplexen.

Vergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar en vinden elke laatste maandag van de oneven maanden plaats.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk