Toekomst buurtschapsscholen nog ongewis. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Toekomst buurtschapsscholen nog ongewis. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Gemeenteraad uit zorgen over buurtschapsscholen

Gemeenteraad uit zorgen over buurtschapsscholen

Nog veel te bespreken voordat toekomst duidelijk is

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Waar een nieuwe school voor de leerlingen uit de buurtschapsscholen komt is nog onbekend. Het is nog niet zeker, dat er een nieuwe buurtschapsschool in het buitengebied komt. Wethouder Elvira Schepers kon daar geen uitspraak over doen, omdat het participatieproces nog loopt. Daarbij wordt nog gesproken met alle belanghebbenden, onder wie de bewoners van de buurtschappen.

“Opgroeien en ontwikkelen in de wijk waar gewoond wordt”
De buurtschapsscholen kwamen ter sprake bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de periode 2021 - 2037. Hierin wordt aangegeven wat er in die periode moet gebeuren om te zorgen dat de huisvesting van de scholen goed blijft. Daarvoor wordt een bedrag van elf miljoen euro gereserveerd. Die is nodig voor verbouw en nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Jacqueline van der Vinne (CDA) zei daarbij dat niet het geld, maar het onderwijs en het kind het uitgangspunt moeten zijn. “Opgroeien en ontwikkelen in de wijk waar gewoond wordt en in een veilige omgeving. Daar hoort goede huisvesting bij.” Het integraal huisvestingsplan voorziet hier in volgens Van der Vinne. Ook de andere gemeenteraadsfracties zeiden in te kunnen stemmen met een “zorgvuldig plan” met een doorkijk naar de toekomst.

Buurtschapsschool moet in de buurtschap staan
Bij die doorkijk worden al wel denkrichtingen aangegeven, onder andere voor de openbare buurtschapsscholen in Kotten, ’t Woold en Miste. Voor die scholen wordt gesproken over een nieuwe gezamenlijke locatie aan de zuidoostkant van de bebouwde kom. Daarin zou dan ook een plek komen voor de Vrije School De Esch. Vanuit de buurtschappen is daar verontrust op gereageerd. De bewoners daar hechten toch aan een school in het buitengebied. Ook Van der Vinne zei dat een buurtschapsschool in de buurtschap thuis hoort “zo lang dit mogelijk is”. Zo’n school is belangrijk voor de leefbaarheid in het buitengebied volgens meerdere raadsfracties. Het CDA diende een motie in waarin gevraagd wordt aan burgemeester en wethouders om in gesprek te gaan met de betrokkenen en belanghebbenden “en voor een nieuwbouwlocatie te kiezen in een van de buurtschappen”.

“De scholen zijn aan zet”
B en W gaat echter niet over het sluiten en samenvoegen van scholen. Bij de opstelling van het Integraal Huisvestingsplan was nog niet iedereen betrokken. “Eerst wilden we overeenstemming met de scholen Bij het concretiseren van de plannen wordt iedereen wel betrokken. De scholen zijn nu aan zet”, zei wethouder Schepers. “Die maken afspraken met de ouders, leerlingen en de andere schoolbesturen.” Omdat de gemeente het geld reserveert voor de huisvesting doet de gemeente wel mee in de gesprekken, maar is daarin volgens de wethouder niet leidend. Zij hecht aan een open gesprek, waarin met alle belanghebbenden over de toekomst wordt gesproken. Er is een denkrichting aangegeven. Een keuze is nog niet gemaakt. Daarom ontraadde de wethouder de motie van het CDA. Die trok de motie uiteindelijk in, omdat de wethouder voldoende duidelijk had gemaakt dat de buurtschappen voldoende betrokkenen zullen zijn bij de keuze.

Gymvoorzieningen behouden
Een nieuwe school ergens in het buitengebied is nog niet uitgesloten. Ook kan het zijn dat de Vrije School samen met scholen in de bebouwde kom een nieuwe gezamenlijke locatie zoekt. In het westelijk gedeelte van het dorp wordt gedacht aan nieuwe locatie voor de Julianaschool, de Schakel en de Korenburg. Daarbij zou de Vrije School zich kunnen aansluiten, als dit het resultaat is van het gesprek met alle betrokkenen. Het CDA diende ook nog een amendement in over de gymnastiekvoorzieningen. Het amendement werd aangenomen met tien stemmen voor en negen tegen. B en W wordt hiermee opgedragen te onderzoeken “welke gymvoorzieningen behouden kunnen blijven en waar nieuwe toekomstbestendige gymvoorzieningen nodig zijn”. Gert-Jan te Gronde (VVD) wilde het liefst dat er bij een eventuele nieuwe buurtschapsschool altijd een gymvoorziening komt. Ook hiermee wilde wethouder Schepers niet instemmen. “Gymvoorzieningen worden besproken in samenhang met de vorming van nieuwe scholen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden