Plan voor voetbalvelden bij de Slingeplas. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Plan voor voetbalvelden bij de Slingeplas. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Recreatiebedrijf Twee Bruggen wil voetbalvelden bij de Slingeplas

Woningbouw op achtergebleven locatie voetbalclub

Door Bernhard Harfsterkamp

BREDEVOORT - Verplaatsen van de voetbalvelden van de Sportvereniging Bredevoort naar de Slingeplas. Herstel van de oude gracht en woningbouw op de locatie van de velden. Hendrik-Jan Mensink van de Twee Bruggen wil deze ideeën op 14 juli bespreken met de bewoners van Bredevoort in het Grachthuys. “We willen dan weten wat de bevolking van Bredevoort ervan vindt”, zegt Mensink. “We willen dan ook ideeën ophalen. Hebben we wat gemist of moeten we nog wat toevoegen”

Idee verdient verdere uitwerking
Mensink benadrukt dat het nog geen uitgewerkt plan is. “Het is een idee hoe je de Slingeplas beter kunt betrekken bij Bredevoort. Het moet meer zijn dan een verlengstuk van ons vakantiepark.” Het is ook een manier om “geïsoleerde” plekken als de plas, de kiosk en het voetbalcomplex bij elkaar te brengen. Mensink heeft zijn idee eerst besproken met de voetbalvereniging. “Het zou raar zijn om plompverloren met een plan voor de velden kom. De voetbalvereniging ziet het als een interessant idee om verder uit te werken.” Op dinsdag 15 juni heeft hij zijn idee besproken met Bredevoorts en Kloosters Belang, de Provincie, die gaat over de waterkwaliteit van de plas en het Waterschap, dat belang heeft bij vasthouden van water. Ook had Mensink de “initiatiefnemers uit de buurt, die zijn opgetreden tegen de plannen van Leisurelands”, de Stichting Natuur en Milieu Aalten, de jagersvereniging en de visverenigingen uitgenodigd. “Er was een grote diversiteit van mensen. Ze waren verrast, maar ik heb zeker enthousiasme geproefd. Ze waren unaniem van oordeel dat dit idee verdere uitwerking verdient”.

Plas niet alleen in toeristenseizoen gebruiken
Mensink heeft toen hij pachter werd van de recreatieplas al aangekondigd, dat hij met plannen zou komen om de Slingeplas financieel aantrekkelijker en economisch duurzamer te maken. Hij beloofde daarbij dat hij al zijn plannen met omwonenden en betrokkenen zou bespreken. Door het toevoegen van de voetbalvelden en andere sporten aan de Slingeplas kan daar een nieuwe accommodatie komen, die door voetbal- en andere sportverenigingen gebruikt kan worden. Tegelijkertijd is daar ruimte voor de benodigde horeca- en toiletvoorziening voor de recreanten. Bij de andere sporten denkt Mensink aan tennisbanen, een pedelbaan en een bootcampplek. ”Streven is om de plas het hele jaar door te gebruiken. Er is dan altijd reuring en toezicht. Dit is het moment om er iets moois van te maken.” Mensink deelt de Slingeplas in drie gebieden. “De politieplas en de noordkant van de plas zijn rustgebied.” Daar wil hij de natuurwaarden versterken. “De onderzijde, de zuidkant is het gebied waar gewandeld, gefietst en gevist kan worden. De kant van Bredevoort, de westzijde, is het deel voor recreatie en om activiteiten te ontwikkelen.”

Unieke kans
“Het verhuizen van de voetbalvelden naar het terrein van De Slingeplas geeft een unieke kans om een grote stap te maken in het herstellen van de bijzondere cultuurhistorie van Bredevoort”, zegt Hendrik-Jan Mensink. “Het plan voor het in ere herstellen van de oude gracht is helaas niet tot uitvoering gekomen. Dit is het moment en de kans om dit plan weer nieuw leven in te blazen. Een nieuw goed sportcomplex bouwen is goed voor de ledenaantallen en goed voor de toekomst.” De woningbouw op de plek van de sportvelden kan interessant zijn voor jongeren en ouderen. Belangrijk is nu om in contact te treden met de gemeente om te bespreken of die het plan wenselijk vindt en samen met de Twee Bruggen de haalbaarheid wil onderzoeken. “Dat wordt een lang traject”, zegt Mensink. “Het moet niet een al te lang meerjarenplan worden. Natuurlijk kost het tijd, maar we moeten wel doorpakken en niet pas over vijf tot acht jaar klaar zijn. Als tenminste alle neuzen dezelfde kant op staan. Als dat niet zo is moeten we terug naar de tekentafel.” Wethouder Ted Kok heeft al laten weten positief tegenover het idee van Mensink te staan. Intussen wordt gewerkt aan een ander plan, dat voor een hotel bij de Twee Bruggen. “We zijn nu bezig met de uitwerking en daarna moet er een bestemmingsplanwijziging komen. Ik ben nu 46. Als het aan mij ligt zal ik ver voor mijn 50ste in een hotelbed slapen. We blijven vernieuwen, want dat moet een modern recreatiebedrijf doen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden