Foto:

Verkenning naar vuurwerkvrije zones en andere alternatieven in Winterswijk

Feestelijke jaarwisseling voor iedereen

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op vrijdag 31 januari besloot de regering in Den Haag om nog dit jaar vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. De gemeenteraad van Winterswijk discussieerde de donderdagavond daarvoor al over een aanpassing van het Winterswijkse vuurwerkbeleid. Daarvoor zouden verschillende mogelijkheden moeten worden onderzocht, zoals vuurwerkvrije zones, centrale vuurwerkshows en alternatieven zoals lasershows. Benadrukt werd dat de jaarwisseling voor iedereen feestelijk moet zijn. Door de vuurwerkoverlast en incidenten is dat allang niet meer zo.

Draagvlak voor vuurwerk vermindert
De discussie over een verandering van de traditie van het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling is al jaren gaande. Aanleiding hiervoor is de jaarlijks terugkerende overlast, die veel schade aanricht. Het blijft immers niet alleen bij het afsteken van enkele rotjes en siervuurwerk. Met steeds zwaarder knalvuurwerk worden bijvoorbeeld afvalbakken en bushokjes opgeblazen. Daardoor kost het vuurwerk de Nederlandse samenleving steeds meer geld. De belangrijkste reden dat het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk afkalft is dat politie, brandweer en ambulancepersoneel steeds vaker worden bedreigd en belemmerd in de uitvoering van hun werk door vuurwerk afstekende vandalen. Daarom hebben de korpschef van de Nationale Politie en 26 andere organisaties al eerder om een aanscherping van het vuurwerkbeleid gevraagd. Ruim een maand geleden leek daar in de Tweede Kamer, met name bij de regeringspartijen VVD en CDA, nog geen voldoende steun voor te zijn. Dat is inmiddels veranderd met het vuurwerkbesluit van de regering als gevolg.

Alternatieven alleen realistisch met voldoende handhaving
Met het verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen is de jaarwisseling in de toekomst nog niet meteen feestelijk voor iedereen. Daarvoor is op de eerste plaats een goede handhaving nodig. In de gemeenteraad werd dan ook aangegeven dat "alternatieven alleen realistisch zijn als de handhavingcapaciteit hiermee in balans is". In de gemeenteraadsvergadering werden twee moties in elkaar gevlochten. De discussie startte met een motie van de coalitiepartijen Winterswijks Belang, VVD, GroenLinks en PvdA, die de "mogelijkheden, haalbaarheid, draagvlak en de gevolgen van verschillende alternatieven voor het bestaande vuurwerkbeleid" wilden onderzoeken. Daarbij willen zij ook inwoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties betrekken. D66, Voor Winterswijk en het CDA kwamen met een andere motie, waarin zij vooral pleitten voor een landelijke aanpak. Een onderzoek vonden zij te zwaar. Een brief aan de Tweede Kamer waarin vanuit Winterswijk gevraagd wordt om een andere aanpak was voldoende.

Brief alleen als het nog nodig is
De combinatie van de twee moties werd na een schorsing unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Er komt nu geen "onderzoek" naar de alternatieven, maar een "verkenning". Een onderzoek zou volgens D66 te veel tijd en inzet van ambtenaren kosten, terwijl er landelijk al ander beleid komt. Burgemeester Joris Bengevoord zei bereid te zijn om een brief naar de Tweede Kamer te sturen, maar hij voegde toe dat hij geen "gekke Henkie uit het oosten van het land" wilde zijn. Alleen als blijkt dat er in de Tweede Kamer nog onvoldoende draagvlak is voor het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zal hij namens de gemeente een brief versturen. De aangenomen motie betekent wel dat de gemeente nu serieus zal kijken naar vuurwerkvrije zones en andere alternatieven. In andere gemeenten zijn daar in de afgelopen jaren al goede ervaringen mee opgedaan.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden