Mogelijke locatie voor bezoekerscentrum. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Mogelijke locatie voor bezoekerscentrum. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Adviescommissie Cultuurhistorie niet enthousiast over bezoekerscentrum

WINTERSWIJK – Burgemeester en wethouders hebben onlangs besloten het ruimtelijk afsprakenkader voor de gebiedsontwikkeling rondom de Steengroeve te wijzigen. Met dit kader worden ontwikkelingen mogelijk gemaakt zoals de uitbreiding van de groeve, de verlegging van de Steengroeveweg, de uitbreiding van natuur naast de Willinks Weust en het realiseren van een bezoekerscentrum. Dat kader is nu gedeeltelijk aangepast, omdat het bezoekerscentrum een andere plek in het gebied krijgt.

Door Bernhard Harfsterkamp

Andere plek dan eerder aangegeven
De stichting Terra Temporalis is al jaren bezig met het realiseren van een museum nabij de Steengroeve. Hier moet de bijzondere geologische geschiedenis van Winterswijk en het ontstaan en opbouw van het landschap op een aantrekkelijke wijze verteld worden. Er wordt begonnen met een bezoekerscentrum, dat uit kan groeien tot een museum. Voor de eerste fase hebben de gemeente en anderen al voldoende geld toegezegd. Omdat de stichting niet alle gewenste gronden kon verwerven op de locatie nabij de Steengroeve die oorspronkelijk in gedachten was, is het ruimtelijk afsprakenkader aangepast. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen. Alle partijen die betrokken zijn bij het Steengroeveconvenant, zoals Sibelco, natuurorganisaties, omwonenden en Ratums en Vossevelds belang hebben al wel ingestemd met de wijziging.

Teleurstelling en verbazing
Het ruimtelijk afsprakenkader werd ook voorgelegd aan de adviescommissie cultuurhistorie. Voorzitter Hans van Lith zei dat hij het bezoekerscentrum persoonlijk een ongewenste ontwikkeling vindt. "Het is een aantasting van het gebied en ik heb zorgen over de verkeersontsluiting. Er worden 20.000 bezoekers en in de toekomst zelfs 80.000 verwacht. Past dat wel bij de Willinks Weust. Het is een enorme belasting voor het gebied." Andere commissieleden sloten zich bij Van Lith aan en vonden dat de commissie te laat om advies was gevraagd. B en W had immers het besluit al genomen voor de vergadering van de adviescommissie. Joyce Ras van de gemeente Winterswijk wees er op dat een en ander nog verder uitgewerkt moet worden, en dat er ook nog een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid. Namens de commissie zal een brief naar B en W worden gestuurd. Daarin wordt aangegeven dat de adviescommissie "licht teleurgesteld en verbaasd" is, omdat die te laat is betrokken. Ook zal worden aangegeven dat het een te forse ingreep is in het landschap en dat de commissie bij de bestemmingsplanwijziging hoopt wel vroegtijdig te worden betrokken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden