Focusgroep sessie met toeristische en recreatieve sector. Foto: PR
Focusgroep sessie met toeristische en recreatieve sector. Foto: PR (Foto: )

Ondernemers bedenken plannen voor één miljoen overnachtingen

WINTERSWIJK - Hoe kunnen we groeien naar één miljoen toeristische overnachtingen op een manier die past bij Winterswijk? Over deze vraag hebben verschillende toeristische en recreatieve ondernemers uit Winterswijk zich op 6 juni gebogen. De wil om te groeien is duidelijk zichtbaar bij de ondernemers. Daarnaast bleek dat er verschillende koersen gevaren kunnen worden om de één miljoen overnachtingen in de toekomst te bereiken.

Op de uitnodiging en de aankondiging in de krant van de gemeente Winterswijk om met de toeristische en recreatieve sector in gesprek te gaan bij Zalencentrum Reuselink over de doelstelling om te groeien naar één miljoen toeristische overnachtingen is duidelijk gehoor gegeven. Circa 25 hele diverse ondernemers zijn op 6 juni met elkaar, de gemeente Winterswijk en Stichting Winterswijk Marketing in gesprek gegaan over het behalen van de doelstelling.
Na een korte introductie door beleidsadviseur economie Bert Roeterdink over hoe de doelstelling van één miljoen toeristische overnachtingen is ontstaan, nam stagiaire vrijetijdseconomie Naomi Höfkes het woord over om de ondernemers te vertellen over prognoses, trends en ontwikkelingen voor de toeristische sector van Winterswijk. Vervolgens was het de beurt aan ondernemers om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het aantal toeristische overnachtingen kan groeien naar één miljoen op een manier die past bij Winterswijk.

Tijdens de sessie werd duidelijk dat de wil er is om te groeien naar één miljoen toeristische overnachtingen. Om de doelstelling daadwerkelijk te bereiken kunnen verschillende koersen gevaren worden volgens de ondernemers. Zo zou er meer ingezet kunnen worden op de promotie van de minder drukke periodes. Het hebben van een aantrekkelijk dagrecreatie aanbod in deze maanden van het jaar is hierbij cruciaal. Een andere manier om te groeien naar de één miljoen is door uitbreiding van het aanbod van verblijfsaccommodaties, zo kwam in de sessie naar voren. Hierbij is het essentieel dat het verblijf kwalitatief gezien aansluit bij de wensen en behoeften van specifieke doelgroepen. Op het gebied van dagattracties en evenementen met bovenregionale aantrekkingskracht valt er volgens ondernemers in het algemeen nog een slag te maken. Het plan voor het te realiseren bezoekerscentrum en museum bij de Steengroeve wordt daarom door velen omarmd en toegejuicht. De ondernemers zijn verder van mening dat de omgeving van Winterswijk de groei aankan omdat Winterswijk een uitgestrekt en groot buitengebied heeft waardoor de natuur en toerisme ook in de toekomst hand in hand kunnen blijven gaan. Om de leefbaarheid van Winterswijk te waarborgen werd aangegeven dat het belangrijk is om inwoners goed te blijven informeren en bij de ontwikkeling van het toeristisch product te betrekken.
Geconcludeerd werd door de ondernemers dat samenwerking de sleutel is tot het behalen van de doelstelling en dat het daarom belangrijk is dat de sector zich in de toekomst meer gaat verenigen. Op deze manier kan er samen met de gemeente en Stichting Winterswijk Marketing gewerkt worden aan de kwaliteit van het toeristisch product van Winterswijk en de vermarkting hiervan. Dit werd bekrachtigd door wethouder Klein Gunnewiek: "Tijdens de sessie werd duidelijk dat de één miljoen overnachtingen een gezamenlijk doel is. Ik vind het daarom belangrijk dat de Gemeente Winterswijk, Stichting Winterswijk Marketing en de toeristische & recreatieve sector samen aan de slag gaan. De bijeenkomst heeft een mooie basis gelegd om samen de schouders er onder te zetten voor het bereiken van de doelstelling."

Meer berichten