Geen ballonnen meer bij evenementen

WINTERSWIJK – In de gemeenteraadsvergadering van januari stelde Winterswijks Belang voor het gebruik van plastic en latex ballonnen te ontmoedigen. De motie kreeg de steun van de gehele raad. Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 23 april besloten het oplaten en uitdelen van ballonnen te verbieden bij evenementen, waarvoor een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning nodig is. "Het oplaten van ballonnen is echt niet meer van deze tijd", zegt wethouder Tineke Zomer. "De ballonnen komen terecht in de natuur en dieren eten het op en gaan er aan dood."

De wethouder wijst op de maatschappelijke tendens dat steeds meer mensen zich zorgen maken over natuur en milieu en het oplaten en uitdelen van ballonnen niet meer normaal vinden. Volgens haar verwachten die mensen ook dat de gemeente er iets tegen zal doen. Naast het verbod via de APV zal de gemeente verenigingen en organisaties actief informeren, zodat iedereen bewust wordt van de nadelige gevolgen van ballonnen voor natuur en milieu. Voor Koningsdag is er al een brief verstuurd. De gemeente zal zelf het goede voorbeeld geven. Bij evenementen die de gemeente (mede-)organiseert is het gebruik van ballonnen niet meer toegestaan. Ook mogen bij activiteiten van anderen in gemeentelijke gebouwen, zoals bij trouwpartijen in het oude raadhuis, geen ballonnen meer opgelaten of uitgedeeld worden.

Meer berichten