Organisatie Bevrijdingsconcert gerustgesteld

WINTERSWIJK - De organisatie van het Bevrijdingsconcert op 5 mei bij 't Hilgelo is gerustgesteld. Afgelopen week werd bekend dat de organisatie kon rekenen op een subsidie van 5000 euro van de gemeente Winterswijk. Dat is 10.000 euro minder dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. "We zijn meteen in spoedberaad bijeengekomen", vertelt Danny Oonk, van de organiserende Stichting Bevrijdingsconcert.

Door de redactie

Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang heeft overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Allen bleken het eens met Tannemaat dat de 10.000 euro extra toegekend moet worden. "Tannemaat dient een motie in om toch de subsidie van 15.000 euro beschikbaar te maken voor het Bevrijdingsfestival. Hij heeft ons gerust gesteld omdat hij aan heeft gegeven dat ook de coalitiepartijen de motie steunen. Donderdag weten we zeker of we de subsidie volledig krijgen. Tannemaat heeft ons verzekerd dat het goed komt", aldus Oonk. "We hebben als organisatie 65.000 euro bijeengebracht zonder gemeentelijke subsidie", weet Oonk. "Vandaar dat we vinden dat we de gemeente niet overvragen om het evenement te steunen met een subsidie van 15.000 euro. Uiteraard moet het evenement doorgaan, maar als we de subsidie niet krijgen kunnen er bijvoorbeeld geen tribunes geplaatst worden. Dan kunnen ouderen misschien niet komen. Dat is vooral bij een Bevrijdingsconcert geen optie."

Nadat uit de beantwoording van de spoedvragen van het CDA was gebleken, dat Burgemeester en wethouders niet van plan waren om terug te komen op hun besluit, kondigde Wim Wassink, fractievoorzitter van het CDA, al een motie aan voor de raadsvergadering van 18 april. "Het zou een blamage zou zijn als het bevrijdingsconcert moet worden afgelast", schrijft het CDA in de motie. Geconstateerd wordt dat "de gemeente Winterswijk zich als een partner heeft gepresenteerd en daarmee een verantwoordelijkheid heeft in het doorgaan van het evenement." Ook hebben al vele Winterswijkers zich ingezet voor het organiseren van het evenement.
Dat de coalitiepartijen Winterswijks Belang (WB), VVD, PvdA en GroenLinks eveneens met een motie komen was meteen duidelijk nadat er contact met Oonk was geweest. "Dit is wel wat meer dan een gemiddeld bierfestival", zegt Henk-Jan Tannemaat, fractievoorzitter van WB. "Dit is pure burgerparticipatie, die we zo graag willen. Ook belangrijk is de Duitse betrokkenheid. Dit is echt wel van een orde." Tannemaat begrijpt de opstelling van B en W. De aanvraag was te laat en alsnog subsidie geven kan precedentwerking hebben. "Maar wij zeggen "nee, college, wij zijn het niet met u eens". Dit moet doorgaan."

Tannemaat wil ook graag dat er volgend jaar, als de bevrijding extra wordt gevierd, omdat die 75 jaar geleden plaats vond, een volgend bevrijdingsconcert komt. Hij wil wel dat er dan goed naar de organisatie gekeken wordt, maar hij erkent dat het een prestatie is van de Stichting Bevrijdingsconcert dat ze zelf al voor 65.000 euro hebben gezorgd. Ook het CDA wil voor volgend jaar afspraken maken. Of de motie van het CDA gesteund kan worden? "Als er geen zure opmerkingen richting college instaan, zou dat kunnen", zegt Tannemaat. Duidelijk is inmiddels dat er bijna raadsbrede steun zal zijn voor de extra subsidie. Ook D66 stemt hier mee in. Alleen Voor Winterswijk zal niet aan de discussie en stemming over de motie meedoen, omdat Tom Van Beek betrokken is bij de organisatie. "We hebben een gezamenlijk doel en dat is dat het doorgaat."

Meer berichten