Hijnk na de restauratie, die de monumentenprijs opleverde. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Hijnk na de restauratie, die de monumentenprijs opleverde. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Jaarlijkse monumentenprijs voor scholtengoed Hijink

WINTERSWIJK - Tijdens de openingsbijeenkomst van de open monumentendag op zaterdag 8 september wordt jaarlijks de winnaar van de monumentenprijs bekend gemaakt. Die wordt elk jaar toegekend door de Verenging Monumentenbelangen. Er is geen geldbedrag aan verbonden. "Wij drukken er onze waardering mee uit", vertelde Arie Hogeslag, "Voor eigenaren die zich moeite getroosten voor het behouden van een monument of een monumentwaardig gebouw." Genomineerd voor de prijs waren het OKU restaurant aan de Markt, het Prins Hendrikhuis en scholtenboerderij Hijink in 't Woold. Winnaar werd het Hijink. "Van de restauratie hiervan waren we het meest onder de indruk."

Door Bernhard Harfsterkamp

Hogeslag constateerde dat er de laatste jaren weer meer wordt gerestaureerd. Meerdere projecten waren in 2017 gerealiseerd. "Die verdienen waardering, maar ze zijn niet alle even geslaagd." De Vereniging Monumentenbelangen stelde eerst een groslijst op, waarna de technische commissie bestaande uit vijf leden de verdere selectie deed. "Dat leidde tot een shortlist van zes projecten, die we hebben bezichtigd. Daarna volgde een nadere selectie. De drie genomineerden hebben we daarna opnieuw bezocht en nader bekeken." Dat leidde uiteindelijk tot de keuze voor de winnaar. Over de bouwgeschiedenis van het Oku restaurant, ooit bekend als café Kraaijenbrink en later als een Chinees-Indisch restaurant had Hogeslag weinig informatie kunnen vinden. "Het is een gemeentelijk monument dat aan het eind van de 19de eeuw in een eclectische stijl is gebouwd." Bij de verbouwing zijn veel kenmerkende details gehandhaafd.

Weinig meer herkenbaar van de school
Over de geschiedenis van het Prins Hendrikhuis is meer bekend. Het eerste deel werd als Ambachtschool gebouwd in 1917. De architect was J.B. Post. Daarna is het enkele keren ingrijpend verbouwd en werd de naam Technische school gebruikelijk. Daarbij is ook de voorkant aan de Prins Hendrikstraat verdubbeld. Nu heeft het gebouw een totaal andere bestemming. Het is een verzorgingshuis voor dementerende ouderen geworden. Daardoor is binnenin weinig meer zichtbaar van de school. "De trap is wel gebleven, waarover veel scholieren hebben gelopen", vertelde Hogeslag. Ook een glas-in-loodraam, waarin de timmerman, metselaar, schilder en smid werden verbeeld bleef aanwezig. In de achtergevel is de overgang naar de verdwenen aanbouw zichtbaar gebleven.

Twee woningen in voorhuis scholtenboerderij
Op de scholtenboerderij Hijink woonde eeuwenlang de familie Hijink. Het landgoed is al eeuwenoud en wordt al voor 1200 genoemd. Na het overlijden van de laatste bewoners werd het eigendom van het Geldersch Landschap. Het duurde even voordat er een goede bestemming voor werd gevonden. In samenwerking met de Wooldse gemeenschap werd uiteindelijk gekozen voor een woonbestemming voor het voorhuis. Beneden en boven bevinden zich nu twee woningen. De deel, het oudste gedeelte van de boerderij, is niet herbestemd. Het voorhuis is in het begin van de 19de eeuw gebouw in de stijl die toen gebruikelijk was bij de scholtenboeren. "De boerderij was redelijk vervallen", vertelde Hogeslag. "Bij de restauratie is het oorspronkelijke uiterlijk gehandhaafd." Inpandig moest er veel gebeuren. Daarbij werd er naar gestreefd om de ruimtes te behouden. Schouwen en oude vensterbanken bleven gehandhaafd. "Persoonlijk vind ik het jammer", zei Hogeslag, "dat in de vloer geen verwijzingen naar het verleden zijn aangebracht." Na de korte presentaties over de drie genomineerden werd de prijs uitgereikt aan de heer Ter Horst, die in een van de woningen van het Hijink woont. Hij is oud-boswachter van het Geldersch Landschap en werkte jarenlang op de Veluwe. "Ik het hele bouwproces meegemaakt. Dat is niet zo maar iets, het kost veel geld en de restauratie van een scholtenboerderij is nog anders. Het blijft als iets moois over voor nu en de toekomst."

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten