De entree tot de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Foto: Ad ter Welle
De entree tot de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Foto: Ad ter Welle

Uitbreiding algemene begraafplaats Winterswijk

Algemeen

WINTERSWIJK - De gemeente Winterswijk wenst de uitstraling van de algemene begraafplaats en de mogelijkheden voor begraven en asbijzettingen te versterken, zodat de begraafplaats ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in het gedenken van overledenen in Winterswijk. Eén van de maatregelen is een uitbreiding voor islamitisch begraven en natuurbegraven. Om dit mogelijk te maken start de gemeente een bestemmingsplanprocedure.

Het gaat om de Algemene Begraafplaats Winterswijk, gelegen circa 1 kilometer ten noordoosten van de dorpskern. De begraafplaats is omstreeks 1930 gesticht en uitbreiding tot het huidige areaal geschiedde al omstreeks 1936.

In oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsplan voor de algemene begraafplaats opgesteld. Doel is de uitstraling van de begraafplaats en de mogelijkheden voor begraven en asbijzettingen te versterken, zodat de begraafplaats ook in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen in het gedenken van overledenen in Winterswijk.

Belangrijke maatregelen zijn het uitbreiden van asbestemmingsmogelijkheden, versoepelen van regelgeving en inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van begraven en bijzetten van as.
Hiertoe heeft de gemeente in december 2016 een nieuwe beheerverordening gemeentelijke begraafsplaats vastgesteld. De gemeente wenst verder de begraafplaats uit te breiden en islamitisch begraven en natuurbegraven mogelijk te maken. Het natuurbegraven voorziet tevens in een urnenveld, waar het mogelijk wordt om (verteerbare) urnen te begraven.

Het gaat dus enerzijds om ingrepen op de bestaande begraafplaats en anderzijds om een uitbreiding van de begraafplaats. Om de kwaliteit van het gebied te waarborgen en te versterken is een uitbreiding- en herinrichtingsplan opgesteld. Dit plan dient als basis voor het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de uitbreiding. De uitbreiding vindt plaats in de noordoostelijke hoek van de begraafplaats, gesitueerd tussen de P.J. Oudlaan (noordzijde) en Merwedestraat (oostzijde).

Met ingang van woensdag 31 januari ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een termijn van zes weken ter inzage. Iedereen kan het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentekantoor.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk