Suzan de Jong (gehurkt), Denise van der Donk (rechts), Han van Soldt en een  aantal leerlingen van De Vlier bij de grote rode appel. Foto: Bart Kraan
Suzan de Jong (gehurkt), Denise van der Donk (rechts), Han van Soldt en een aantal leerlingen van De Vlier bij de grote rode appel. Foto: Bart Kraan

Grote rode appel naar De Vlier

Blijk van waardering voor inzet school op gebied van voeding en bewegen

Door Bart Kraan

WINTERSWIJK – De grote rode appel van kunststof die tot voor kort in de hal van het gemeentekantoor van Winterswijk stond, heeft een nieuwe eigenaar: De Vlier. Hij staat nu bij het lokaal van groep zeven van de basisschool.

Suzan de Jong, beleidsmedewerker sport van de gemeente, en Denise van der Donk (cöordinator Gezonde Jeugd) droegen vorige week dinsdag de appel over aan directeur Han van Soldt van De Vlier. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst waarbij ook de leerlingen van de Winterswijkse basisschool aanwezig waren, afgezien van de kinderen van groep vijf die op excursie waren.

Die grote rode appel had Winterswijk in 2013 gekregen omdat het het beste gezondheidsbeleid in Nederland voerde. Daarmee bleef Winterswijk destijds Amersfoort, Den Haag, Enschede en Vaals voort. De gemeente heeft nu op haar beurt de appel aan De Vlier doorgegeven als blijk van waardering voor het feit dat de school veel aandacht besteedt aan de gezondheid van de leerlingen. Ze ontving in 2015 ook het certificaat Gezonde school van de gelijknamige stuurgroep, waarin onder meer diverse ministeries, onderwijsorganisaties en gezondheidsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Dit omdat de Winterswijkse basisschool voldeed aan de criteria voor de deelcertificaten Sport/Bewegen en Voedingsbeleid, daar waar het behalen van een deelcertificaat al voldoende is voor het verkrijgen van het vignet Gezonde School. Zo geeft De Vlier gedurende een schooljaar aan de leerlingen van de groepen een tot en met vier vijf lessen van anderhalf uur over voeding. "Dan wordt de leerlingen bijvoorbeeld verteld welke voeding gezond dan wel ongezond is", zo geeft directeur Van Soldt aan. "Ze mogen het eten dan ook proeven."

Groep vijf krijgt tien voedingslessen. Ook in die lessen gaat over het verschil tussen gezond en ongezond eten en drinken. "De leerlingen krijgen bijvoorbeeld voorlichting over drinken in pakjes, dat veel suiker bevat en dus niet erg gezond is", aldus Van Soldt. "Ze krijgen dan ook het advies om zelf water mee te brengen. En ze krijgen het verschil tussen wit en bruin brood uitgelegd." Deze lessen worden niet gegeven door eigen leerkrachten maar mensen van buiten de school. Voor deze lessen krijgt De Vlier subsidie van de gemeente. "We betalen die lessen deels zelf en we krijgen geld van de gemeente", aldus Van Soldt. "Als de gemeente ons voor die lessen niet subsidieert, zijn ze niet te betalen."

De lessen over voeding voor de groepen zes tot en met acht worden wel door leerkrachten van De Vlier gegeven. De school probeert haar leerlingen ook met fruit in aanraking te laten komen door drie de keer in de week een fruitmoment te houden,waarbij de kinderen bijvoorbeeld een appel, peer of banaan krijgen. "Met carnaval bijvoorbeeld, krijgen ze ook stukjes kaas en worst, en een snoepje. Voorheen kregen ze met carnaval alleen maar snoep'', aldus Van Soldt.

Haar school laat tevens de leerlingen ook buiten de gymnastieklessen bewegen. De Vlier hanteert al jaren het systeem van Beweegwijs, waarbij de jongste kinderen onder leiding van leerlingen uit de groepen zeven en acht op het schoolplein zich fysiek inspannen. De inspanningen om de kinderen gezond te laten eten en voldoende te laten bewegen, hebben volgens de directeur van De Vlier al de nodige vruchten afgeworpen. "Op alle scholen doet de GGD onderzoek naar het gewicht van de leerlingen. Van de laatste keer dat Ria Roerdink van de GGD de scholen bezocht om de kinderen te wegen, waren wij de enige school waarvan het gemiddelde gewicht van de leerlingen naar beneden was gegaan."

Maar het is volgens Suzan de Jong van de gemeente niet alleen een kwestie van op school veel aandacht besteden aan voeding en bewegen. "De dikkere kinderen worden nauwgezet gevolgd. Maar ook na schooltijd moet er veel aan gedaan worden. Ouders worden voorgelicht en we komen ook bij de mensen over de vloer. Want voor die kinderen is structuur en bewegen heel belangrijk."

De Vlier is in Winterswijk de eerste en tot dusver de enige school die het vignet Gezonde School heeft gekregen. Dat mogen er volgens De Jong en haar collega Van der Donk wel meer worden. "De Vlier heeft haar nek uitgestoken om het belang van gezonde voeding en voldoende bewegen onder de aandacht van de leerlingen te brengen, andere scholen zijn daar nog niet aan toe gekomen. We hopen dat daar verandering in komt", aldus De Jong. "Maar goed, de ene voetbaltrainer is ook heel fanatiek, terwijl de andere op de fiets op weg naar het veld nog de training moet verzinnen."

De Vlier blijft niet altijd in bezit van de rode appel. Die gaat na verloop van tijd naar een andere school of organisatie die aandacht besteden aan een gezonde levensstijl. "Ik hoop dat ook andere organisaties dan scholen opstaan. Je hebt ook de gezonde sportkantine maar dat is een heikel punt'', aldus De Jong die met het laatst deel van haar opmerking verwees naar het feit dat sportverenigingen veel verdienen aan de verkoop van onder meer patat, frikandellen en kroketten. "Maar je kunt kleine stapjes nemen, bijvoorbeeld door jeugdspelers in de pauze van wedstrijden water in plaats van ranja te laten drinken."

De deelcertificaten voor het vignet Gezonde School zijn drie jaar geldig. De Vlier kreeg haar twee certificaten in 2015, deze verliezen dus volgend jaar hun geldigheid. De school wil dan in aanmerking komen voor nieuwe certificaten. "Voor nieuwe onderwerpen", aldus Van Soldt. "Maar welke dat zijn, weten we nog niet."

De overdracht van de appel bestond dinsdag uit het onthullen van het ding door Van Soldt en twee leerlingen. Daarbij liet De Jong de aanwezige leerlingen en leerkrachten weten dat De Vlier voor wat betreft voeding en beweging een voorbeeld voor andere Winterswijkse scholen is. "Jullie kunnen trots op De Vlier zijn, daarom zetten we jullie school nu extra in het zonnetje. Dit moeten jullie voortzetten, ook als je straks naar een andere school gaat, moeten jullie goed eten en voldoende bewegen.''

1 reactie
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221778&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=achterhoeknieuwswinterswijk.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=710,711" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>