De gemeente is donderdag begonnen met het frezen van de boomstronken. Foto: Clemens Bielen
De gemeente is donderdag begonnen met het frezen van de boomstronken. Foto: Clemens Bielen

Bewoners Groenloseweg sturen brandbrief naar college

Politiek

‘Nieuwe geplande maatregelen hebben averechts effect’

WINTERSWIJK- Het is al enkele jaren bekend, dat er op de Groenloseweg, een belangrijke invalsweg voor Winterswijk, veel te hard wordt gereden. Snelheden van 80 km/u of zelfs 100km./u zijn geen uitzonderingen. De verkeersveiligheid staat onder druk.

 Door Clemens Bielen

Vriend en vijand waren het met elkaar eens: Er lag een mooi plan voor de Groenloseweg. Gesteund door Veilig Verkeer Nederland(VVN), gesteund door de hulpdiensten, het openbaar vervoer en gesteund door de bewoners.
Er zou een maximumsnelheid van 30 km./u worden ingesteld, ondersteund door verkeer remmende maatregelen, bomen gekapt en herbeplanting stond op het programma, een algemene vergroening, waterdoorlatende bestrating op de parkeervakken en minder water direct naar het riool.
Het pakte anders uit toen ‘Voor Winterswijk’ een amendement indiende, dat door een meerderheid van de Raad werd ondersteund. In een brief van de gemeente wordt de bewoners van de Groenloseweg meegedeeld, dat de geplande slinger bij ‘De Harmonie’ uit het ontwerp is gehaald en de rijbaan prioriteit krijgt boven de functies parkeren en groen. Dat zou extra tijd kosten, waardoor de herinrichting doorschuift naar 2024.

Een gladde racebaan
In een brief aan het College uiten bewoners hun ongenoegen over de gang van zaken. Joost de Ruijter en Gerrie Huitink vullen elkaar aan in hun bezwaren: “De weg wordt nog breder dan hij nu al is! Het wordt een racebaan! Wanneer een automobilist vrij zicht heeft op de weg, gaat de snelheid omhoog. En dat is nu precies wat er gebeurt als de slinger uit de weg wordt gehaald en precies het tegenovergestelde van wat het ontwerp behelst: de snelheid verlagen en daarmee de veiligheid verhogen. Overstekend verkeer bij de Harmonie krijgt het nog moeilijker.” Controversieel is ook het voornemen van de gemeente om wel onderhoud aan het wegdek te plegen voor de veiligheid. De bewoners zien een glad asfalt juist als onveiliger. En als klap op de vuurpijl zijn al wel de bomen gekapt, die als verkeer remmend worden gezien.
De bewoners stellen voor dat de invoering van de maximumsnelheid per ‘direct’ naar 30 km/u wordt teruggebracht. Zij verzoeken met klem de werkzaamheden niet uit te stellen.

Reactie Wethouder Wassink
Wethouder Wassink bevestigt, dat de huidige situatie weinig uitstel duldt. “Het college zit met het probleem van een onuitvoerbaar amendement maar zal daarvoor wel terug moeten koppelen met de Raad. Er kan maar beperkt invulling worden gegeven aan het amendement. We hebben het amendement dan ook afgeraden, maar kunnen er niet aan voorbij gaan.”
Er ligt nu een nieuw plan, waar de slinger bij de Harmonie uit is gehaald. Op die plaats is nu een plateau gepland om het oversteken te vergemakkelijken. Op 18-25 april komt daarover een collegebesluit en op 25 mei wordt het aan de Raad voorgelegd.
Wassink: “Ik kan er niet op vooruit lopen maar schat de kansen gunstig in dat de werkzaamheden nog dit jaar kunnen beginnen als de Raad het nieuwe plan goedkeurt. Het college acht het dan ook niet opportuun dat er nog versneld een 30 km. zone wordt ingesteld. Daar is een Verkeersbesluit voor nodig. Dat is niet een kwestie van het plaatsen van een bordje.”
“Het asfalteren blijft beperkt tot het dichten van wat gaten, die gevaar opleveren. Een glad wegdek wordt het zeker niet.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk