Hendrik Jan Mensink, Daan de Leeuw, Gosse Visser en Wim Aalderink. Foto: PR

Hendrik Jan Mensink, Daan de Leeuw, Gosse Visser en Wim Aalderink. Foto: PR

Vrijheidsboom in Corle onthuld

Maatschappij

CORLE - Zondag 5 maart werd de derde Vrijheidsboom onthuld in Corle. Daan de Leeuw (de houtkunstenaar die de bomen maakt), wethouder Gosse Visser en Hendrik Jan Mensink (directeur eigenaar van Vakantiepark De Twee Bruggen die de boom in Corle heeft gesponsord) onthulden het kunstwerk, dat gemaakt is ter gelegenheid van 450 jaar Nederland. Deze Vrijheidsboom is de derde in een serie van negen Vrijheidsbomen. 

Het project Vrijheidsbomen is een onderdeel van de Winterswijkse viering van ‘1572, de geboorte van Nederland’. Hierin draait het om vier thema’s die alle beginnen met een V: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. De verbondenheid in verscheidenheid komt juist in Winterswijk met haar buurtschappen prachtig tot uitdrukking. Het is één gemeente Winterswijk, maar tegelijkertijd heeft zowel het dorp als iedere buurtschap een volstrekt eigen karakter. Houtkunstenaar Daan de Leeuw bewerkt in overleg met iedere buurtschap een eiken stam van vier meter tot een kunstwerk dat uniek is voor iedere buurtschap, maar tegelijkertijd een verbinding heeft met de andere Vrijheidsbomen. In Corle werd de derde boom geplaats, de laatste komt in het centrum van Winterswijk.

Daan maakt de kunstwerken  op de plek waar deze komen te staan zodat iedere geïnteresseerde het hele wordingsproces op de voet kan volgen en liefst ook van commentaar kan voorzien. Commentaar in de vorm van anekdotes, verhalen en geschiedenissen uit de buurtschap die aan het eind van het project gebundeld worden in een boekje, dat gebruikt kan worden voor een fiets- en wandelroute.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk