In het wekend en op de marktdag is het druk op de markt. Foto: Clemens Bielen

In het wekend en op de marktdag is het druk op de markt. Foto: Clemens Bielen

De markt gaat op de schop en wordt autovrij

Maatschappij

Kwaliteits-impuls voor de toekomst

WINTERSWIJK- “Met de markt, het hart van Winterswijk, hebben we iets in handen dat al heel goed is. Een hart dat goed klopt moet goed blijven kloppen.” Met deze woorden presenteerde wethouder Elvira Schepers de kadernotitie voor de nieuwe inrichting van de markt.

Door Clemens Bielen

De markt heeft twee gezichten: Op marktdagen is de markt een levendige plek, die door de vele bezoekers als sfeervol wordt ervaren; buiten de marktdagen is de markt een groot, leeg, kaal plein met geparkeerde auto’s.
Met de herinrichting van de markt wil het college het hele jaar door sfeer aanbrengen met een multifunctionele inrichting. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn vastgesteld in de ‘kadernotitie’. Daarna volgt een ontwerp. Een ambitieus plan, dat oplossing moet gaan bieden aan de knelpunten van de huidige marktinrichting.
Kort samengevat: De markt en de Torenstraat worden autovrij, het Volksfeest blijft op de markt, er komt meer groen, de warenmarkt blijft op het plein, en er komt meer ruimte voor evenementen en voor de horeca.

Voetgangersgebied markt
Een belangrijk knelpunt vormen het autoverkeer en de parkeerplaatsen. In het nieuwe plan zal geen plaats zijn voor auto’s op de markt. De weg vormt een obstakel voor de verbinding tussen de twee delen van de markt ten noorden en zuiden van de kerk. Bovendien blokkeert de huidige inrichting de toegang naar de winkels in de Meddosestraat en de Ratumsestraat. De parkeerplaatsen aan de Torenstraat gaan ook verdwijnen.
Volgens Schepers bieden de omliggende parkeerplaatsen op dit moment genoeg compensatie voor het verdwijnen van parkeergelegenheid op de markt, bovendien wordt er gekeken naar de mogelijkheid van ‘kiss and ride’: de mogelijkheid om een minder valide even met de auto te kunnen afzetten. Ook de toegankelijkheid voor leveranciers vormt een uitdaging.
De huidige bestrating voldoet niet en wordt toegankelijker gemaakt voor minder validen.

Meer groen
Schepers: “De bomen, die nu op de markt staan, zijn aangetast door een ziekte en zullen moeten worden vervangen, maar er moet ook meer groen en schaduw komen om de markt hittebestendig te maken; het regenwater moet langer worden vastgehouden. De markt is nu de absolute hittespot van Winterswijk.”
Schepers geeft verder aan dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat de functie van centra verandert. De mono-functie voor de winkels bestaat allang niet meer. Bezoekers komen ook voor de sfeer, de horeca en evenementen. Daar wil het college op inspelen.

Participatie
Opvallend is dat er al in een vroeg stadium een participatieproces is gestart. Schepers: “Door de vele functies van de markt, zoals de warenmarkt, de gevarieerde horeca, winkels, kerk en evenementen zijn er soms tegengestelde belangen en wij vinden het erg belangrijk dat de belangen van bewoners en andere belanghebbenden worden meegewogen, zodat we een zo groot mogelijk draagvlak hebben voor dit plan.”
In de bijlage van de kadernotitie volgt inderdaad een lange lijst van gesprekken met belangenorganisaties en personen. ABH City, de marktvereniging, de horecavereniging (KHN) en Vereniging Volksfeest.
Uit die gesprekken is naar voren gekomen dat de steun/weerstand voor het verdwijnen van de parkeerplaatsen ongeveer op fiftyfifty uitkomt.
Verder heeft het college zich georiënteerd in Hengelo en Borne, waar dezelfde architect de markt heeft gereorganiseerd.

Fiets parkeren
Hoewel het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd, zorgen de gestalde fietsen op dit moment nog wel voor overlast en veroorzaken de kriskras neergezette fietsen voor een rommelig beeld. Bij de eerste schets moet duidelijk worden hoe dit probleem wordt aangepakt.

De gevolgen van het plan voor de verkeersafwikkeling in de omgeving worden neergelegd in een verkeersvisie en mobiliteitsplan. Een parkeerverwijssysteem en het vertellen van het verhaal van Winterswijk zijn nog leuke uitdagingen waar de architect zich verder op kan stukbijten. Hij kan daar in zijn eerste schetsontwerp aan beginnen als de kaders door de gemeenteraad worden goedgekeurd op 16 februari.

Door de week is de Markt leeg. Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk