De te onderzoeken locaties. Afbeelding PR Gemeente Winterswijk
De te onderzoeken locaties. Afbeelding PR Gemeente Winterswijk

Locatie informatiebijeenkomst bedrijventerrein gewijzigd

Economie

Winterswijk - In het onderzoek naar nieuw bedrijventerrein in Winterswijk besloot het college van burgemeester en wethouders een lijst met 8 potentiële locaties voor te stellen aan de gemeenteraad. Deze locaties voldoen aan de vastgestelde randvoorwaarden en moeten verder onderzocht worden. Om inwoners van Winterswijk bij te praten over de zoektocht naar de beste locatie en over de vervolgstappen  zijn er informatieavonden. omwonenden en grondeigenaren ontvingen hierover een brief met een uitnodiging voor de informatieavonden. De locatie van deze avonden is gewijzigd. De eerste avond (op 23 januari) is in het gemeentekantoor en de overige avonden zijn in de Theaterzaal van het Gerrit Komrij College. 

Beschikbaar bedrijventerrein is schaars en voor de komende 20 jaar is nieuw bedrijventerrein nodig voor de groei en ontwikkeling van (Winterswijkse) bedrijven. Daarom zoekt de gemeente Winterswijk stapsgewijs naar 22,8 (bruto) hectare nieuw bedrijventerrein. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. De gemeenteraad stelde in november 2023 de randvoorwaarden vast waar een locatie minimaal aan moet voldoen. Het toekomstig bedrijventerrein mag bijvoorbeeld niet in een beschermd natuurgebied liggen en moet binnen 200 meter van de N318 of N319 liggen.

Aan de hand van de randvoorwaarden stelde de gemeente een lijst met acht potentiële locaties op. Het college van B&W besloot dinsdag 9 januari om deze lijst voor te stellen aan de gemeenteraad voor vervolgonderzoek: Morskers Driehuisweg; Arrisveld; Tuunterveld; Misterweg; Elinksveld; Eekelerweg; Molenveld; Ten Houtenlaan.
De gemeenteraad bespreekt deze lijst tijdens de raadscommissie van 8 februari en neemt op 29 februari hierover een besluit. Nadat de gemeenteraad de lijst met locaties vaststelt, start de gemeente het vervolgonderzoek. Alle locaties worden verder geanalyseerd, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. De analyse bestaat uit de eigenschappen van de locatie en de effecten op de omgeving. De eigenschappen van een locatie zijn bijvoorbeeld de bereikbaarheid, de aanwezigheid van bijzondere flora en fauna, cultuurhistorische objecten, verkaveling en de omliggende woningen. Effecten richten zich onder andere op verkeersbewegingen, geluid, het landschap en leefkwaliteit. De gemeente brengt in het onderzoek ook de mogelijkheden voor compenserende maatregelen en de consequenties hiervan in beeld, denk hierbij aan het herinrichten van (ontsluitings)wegen, natuurcompensatie of extra investeringen in het energienetwerk.

Informatieavond
Per locatie organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden en grondeigenaren.
In het Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 Winterswijk wordt op dinsdag 23 januari  gesproken over locatie Molenveld.

In de Theaterzaal van het Gerrit Komrij College, Parallelweg 7 Winterswijk op
Woensdag 24 januari: Misterweg en Eekelerweg
Maandag 29 januari: Tuunterveld
Woensdag 31 januari: Ten Houtenlaan en Elinksveld
Maandag 5 februari: Morskers Driehuisweg en Arrisveld

Inloop vanaf 18.45 uur. De avond start om 19.00 uur en duurt naar verwachting tot 20.30 uur. Kijk voor meer informatie over de zoektocht naar nieuw bedrijventerrein op www.winterswijk.nl/locatiekeuzebedrijventerrein.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant