Bestuur en comitéleden van Monumentenbelangen Winterswijk V.l.n.r.: Rudie Spiecker, Wilma Dondergoor, Hennie te Brummelstroete, Wim Lobeek, Jan Goorhuis, Arie Hogeslag en Hans Donderwinkel voor Old School. Foto: Han van de Laar
Bestuur en comitéleden van Monumentenbelangen Winterswijk V.l.n.r.: Rudie Spiecker, Wilma Dondergoor, Hennie te Brummelstroete, Wim Lobeek, Jan Goorhuis, Arie Hogeslag en Hans Donderwinkel voor Old School. Foto: Han van de Laar

‘Duurzaamheid duurt het langst’

Algemeen

Monumenten-belangen Winterswijk zorgt voor een aansprekend programma op ‘Open Monumentendag’ 10 en 11 september

Door Han van de Laar

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september zijn er weer zo’n twintig Winterswijkse monumenten te bezoeken, zowel in de kern als in het buitengebied. Monumentenbelangen Winterswijk heeft gezorgd voor een aansprekend programma. Dit weekend biedt een unieke kans om een groot aantal monumenten, niet alleen aan de buitenkant, maar ook van binnen te zien. Open Monumentendag is een nationaal evenement en staat dit jaar het in het teken van duurzaamheid. Het gaat om gebouwen die op een duurzame wijze een herbestemming hebben gekregen, waarbij het karakter van het monument niet verloren is gegaan.

Genomineerden
Voorzitter Hans Donderwinkel van Monumentenbelangen Winterswijk: “Sinds 1987 vindt er jaarlijks een Open Monumentendag plaats. In de regel op de tweede zaterdag en zondag van september. Vroeger werd er vooral naar de buitenkant van een gebouw gekeken, maar heden ten dagen kijkt men ook naar het interieur en de verduurzaming. Er is lokaal altijd een prijs verbonden aan het best opgeknapte pand. Drie genomineerden komen hiervoor in aanmerking. Vanwege het terugtrekken van de nominatie van één van de gegadigden zijn er dit jaar twee kandidaten overgebleven.
Genomineerd is Old School Hotel, de oude HBS, dat nu een hotel en appartementencomplex voor jongeren is geworden. De tweede genomineerde is de Bakkerij gelegen aan de Meddosestraat 42. Deze is door vrijwilligers op een deskundige wijze opgeknapt en maakt onderdeel uit van ‘De Wereld van Wenters’. De bekendmaking van de prijs is zaterdag 10 september om 10.00 uur in de Jacobskerk.”

Dat is ook meteen de officiële opening van ‘Open Monumentendag Winterswijk.’ Deze aftrap wordt verricht door wethouder Wim Wassink. Daarna volgt de onderbouwing van de genomineerden en de prijsuitreiking. Dit alles wordt muzikaal omlijst door de Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereeniging afdeling Symfonie. Iedereen is van harte welkom in de kerk en nadien is er koffie.

Monumenten bezoeken
Werd er in het verleden nog wel eens een route uitgewerkt, dit jaar kan men op eigen gelegenheid de deelnemende monumenten bezoeken. Er is een mooi boekje gemaakt, waarin alle gegevens van de betreffende locatie vermeld staan. Dit is vanaf heden af te halen bij de VVV-Winterswijk in het oude raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Vanaf 10.00 uur, na de prijsuitreiking, is ook de Jacobskerk te bezichtigen en vanaf 11.00 uur kan de toren worden beklommen. Om 10.30 uur start er vanaf de VVV een dorpswandeling met als startpunt VVV Winterswijk. In het oude raadhuis bevindt zich overigens ook het Centrum Duurzaam Winterswijk. Hier kan men eveneens een kijkje nemen en advies inwinnen. De Vermaning (doopsgezinde kerk) in de Torenstraat 4 is tevens geopend. Evenals de Museumwerkplaats Transit Oost.

Old School Hotel is beide dagen van 14.00 tot 16.00 uur te bezoeken. Er kan verder een bezoek worden gebracht aan de Vrijmetselaarsloge en de drie panden van de Wereld van Wenters in de Meddosestraat. Op het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 staat, in het kader van mobielerfgoed, een aantal oldtimers opgesteld van leden van de Winterswijkse Oldtimer Club. Daar bevindt zich tevens het mobiele museum van de Interessengemeinschaft Geometerpfad uit Gemen, alwaar meetapparatuur en meettechnieken worden gepresenteerd. Ook de watertoren en Theater Astoria openen hun deuren.

Niet alleen in de kern van Winterswijk is van alles te zien, ook in het buitengebied zijn fraaie monumenten, zoals de molens Bataaf, Sevink Mölle en de Venemansmolen. Aan de Meekertweg 4 staat Theekoepel De Tuinkamer. Onlangs is de vlasoven Te Veene verhuisd naar de Veenweg 1. Op zondag is ook de Synagoge te bezichtigen. Kortom: volop keuze.

Het programma is terug te vinden via www.monumentenbelangenwinterswijk.nl/monumentendag

Stemmen op Old School voor landelijke publieksprijs
Niet alleen plaatselijk, maar ook landelijk wordt er een verkiezing georganiseerd. Het thema van de Open Monumentendag 2022 is Duurzaamheid. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft samen met het Nationaal Restauratiefonds en Nederland Monumentenland het initiatief genomen voor de Open Monumentendag Duurzaamheidsprijs. Old School Hotel is voorgedragen door Monumentenbelangen Winterswijk en geselecteerd. De drie finalisten zijn uit 36 aanmeldingen gekozen door de jury. De andere twee genomineerden zijn het Elevatorhuis in Rotterdam en watertoren De Reusch in Schimmert. Volgens de jury hanteerde het Oldschool Hotel bij de renovatie een integrale aanpak met behoud van cultuurhistorische waarden. Het hele gebouw is gerenoveerd, dus niet alleen de voorgevel. Zo is er onder andere overal infrarood vloerverwarming op basis van carbon gerealiseerd. Tevens is het gebouw gasloos en zijn plafonds verlaagd. Op 8 september volgt in Ede de bekendmaking van de winnaar.
Stemmen kan via www.openmonumentendag.nl/duurzaamheidsprijs.


www.monumentenbelangenwinterswijk.nl/monumentendag

Old School Hotel dingt mee naar de landelijke publieksprijs van de Open Monumentendag. Foto: Han van de Laar

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk