Huisartsen Marloes Struijk en Henk-Jan Besselink met de flyers die speciaal voor deze actieweek zijn gemaakt, Foto: Lineke Voltman
Huisartsen Marloes Struijk en Henk-Jan Besselink met de flyers die speciaal voor deze actieweek zijn gemaakt, Foto: Lineke Voltman

‘Wij voeren actie zodat mensen in de toekomst nog terecht kunnen bij hun huisarts’

Algemeen

WINTERSWIJK - Huisartsen in heel Nederland voeren van 27 juni tot en met 1 juli actie voor de huisartsenzorg. Op vrijdag is er een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Ook de Winterswijkse huisartsen doen hieraan mee. Een gesprek met huisartsen Marloes Struijk en Henk-Jan Besselink.

Door Lineke Voltman

“We willen het beslist geen staking noemen maar een actie,” stelt Besselink nadrukkelijk. “We willen ervoor zorgen dat iedereen in Nederland, nu en in de toekomst, nog terecht kan bij een huisarts. Op dit moment is het beeld zorgelijk, we krijgen steeds meer ‘op ons bordje’. Tijdens deze actie staan vier thema’s centraal waarop verbetering moet komen.”

Wachtlijsten aanpakken
Besselink: “Sinds corona is de zorg steeds meer verstopt geraakt, de wachtlijsten voor de GGZ, de jeugdzorg, verpleeg- en ziekenhuizen zijn alleen maar langer geworden. Wanneer patiënten daar (nog) niet terecht kunnen blijven ze langdurig een beroep doen op ons doen en dat houdt in dat we minder tijd overhouden voor andere patiëntenzorg.” Struijk: “Heel schrijnend is de situatie van veel ouderen die nog thuis wonen maar eigenlijk in een verpleeghuis moeten worden opgenomen. Dat zijn de meest kwetsbare mensen, die heel veel zorg vragen en dat doen we graag maar soms heb ik het idee dat ik tekort schiet als huisarts. Wij willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door andere hulpverleners opvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.”

Alleen spoedgevallen naar HAP 
“De avond- nacht en weekenddiensten op de huisartsenposten (HAP) vergen veel van de huisartsen, zowel privé als in de praktijk. Als je nachtdienst hebt gehad kun je overdag geen diensten draaien,” zegt Struijk. “Mensen gaan vaak naar de huisartsenpost om de verkeerde redenen. Wat we duidelijk moeten maken is dat spoed ook spoed moet zijn. Verder willen we een andere organisatie en verdeling van de verantwoordelijkheid voor diensten doen op huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.”

Meer consulttijd 
Een andere wens is volgens Besselink dat de standaard consulttijd van 10 minuten verlengd wordt naar 15 minuten. Wij willen dokters zijn die totale en integrale zorg leveren. Als je een kwartier hebt kun je ook nog eens vragen naar de thuissituatie of iets dergelijks.” Struijk haalt nog een punt aan: “Veel tijd zijn we ook kwijt aan administratieve handelingen die niet bij onze taken horen. Mensen worden te vaak naar de huisarts gestuurd als ze ergens anders niet terecht kunnen, bv. voor een briefje invullen of een stempel zetten op een formulier. Huisartsen zijn geneigd om alles maar te doen want soms kost nee zeggen meer tijd en moeite.”

Gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting 
“Het laatste punt is de huisvesting, we hebben steeds meer ondersteunend personeel nodig waardoor de praktijkruimtes te klein zijn geworden. We willen gemeenten oproepen om in hun plannen voldoende ruimte te creëren voor huisartsenhuisvesting, daarnaast moet de vergoeding aangepast worden om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.”

Besselink: “In deze actie week willen we patiënten duidelijk maken dat we ons zorgen maken over de toekomst van hen en hun huisartsen en tevens het geluid laten horen dat de maat vol is. Op dit moment worden nieuwe plannen gemaakt voor de zorg voor de komende jaren, het Integraal Zorgakkoord. Onze beroepsverenigingen zijn van mening dat zij het niet kunnen ondertekenen als daar niet duidelijke afspraken in staan en de problemen worden opgelost. De overheid, de zorgverzekeraar en de gemeenten zijn partijen die mee moeten denken over veranderingen.”

Vrijdag 1 juli komen heel veel huisartsen van 14.00 tot 16.00 uur bijeen op het Malieveld om actie te voeren. Van de elf Winterswijkse praktijkhoudende huisartsen zijn er acht aanwezig in Den Haag. De overige drie zullen bereikbaar zijn voor spoedgevallen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk