Burgemeester Bengevoord onthult samen met Marieke Sterenborg en enkele kinderen naam en logo. Foto: Han van de Laar
Burgemeester Bengevoord onthult samen met Marieke Sterenborg en enkele kinderen naam en logo. Foto: Han van de Laar

IJs- en Skeelerbaan ‘De Witte Poorte’ officieel geopend

Algemeen

Bestuursleden Josée Mees en Auke Spijkstra koninklijk onderscheiden

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Het was een natte zaterdagmiddag. Voor de officiële opening van de IJs- en Skeelerbaan was de kantine te klein. Buiten, in tenten verwarmd door heaters, vonden de plechtigheden plaats. Het was niet alleen de officiële openingshandeling die verricht zou worden, ook werden er twee koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan bestuursleden van de Winterswijkse IJsverenging. 

Baan van wetenschap en geluk
Bestuurslid en ijsmeester Hendrik van Prooijen noemde de ijs- en skeelerbaan ‘een baan van wetenschap en geluk.’ “Door terugkerend uitstel in coronatijd, konden we steeds verbeterde technieken toepassen. We hebben enorm veel geluk gehad dat we steeds goede deskundigen tegenkwamen, die hebben geholpen om onze baan al bij geringe vorst geschikt te maken om te schaatsen. Steeds vielen de puzzelstukjes in elkaar. Het hoogtepunt was wel 3 april. Schaatsen op natuurijs dat was nog nooit eerder vertoond in april. Zelfs het NOS-journaal wijdde er een item aan en kranten en overige media stonden eveneens stil bij deze ‘Winterswijkse wonderbaan.’ Vijf jaar geleden waren er nog maar 39 leden, nu zijn het er inmiddels 900. Toen we destijds bij de gemeente op bezoek waren om over onze plannen te praten, vroegen ze ons ‘wat kunnen jullie zelf doen.’ Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd. Met heel veel medewerking van sponsors, ambtenaren, technische mensen, waaronder van de Universiteit Twente hebben we er een unieke baan neergezet die vanwege de speciale ondergrond en vriestechniek, bij geringe vorst al snel in gebruik kan worden genomen.”

Verzamelpunt
Ook voorzitter Auke Spijkstra was erg trots op wat er bereikt is met deze ijsbaan. Hij ging de burgemeester voor om het logo te onthullen. Bengevoord deed dat samen met een aantal kinderen en de ontwerpster, Marieke Sterenborg. Het werd met applaus ontvangen. Appie Meinen had even daarvoor al de nieuwe naam van de ijsbaan toegelicht. ‘De witte poorte’ verwijst naar het hek dat vroeger op de hoek Kottenseweg - Bataafse weg stond. Het was een verzamelpunt voor hen die uit met name de buurtschappen Kotten, Brinkheurne en Vosseveld samen naar het dorp gingen. Nu is het de toepasselijke naam van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. De burgemeester bedankte iedereen die het zich heeft ingespannen om deze baan mogelijk te maken. “Het is een mooie voorziening voor Winterswijk!”

Na de opening had de burgemeester nog een verrassing in petto. Josée Mees-de Blaey (74) en Auke Spijkstra (81) werden op zaterdag 9 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Josée Mees 
Zij is sinds 1979 bestuurslid van de Winterswijkse IJs Vereniging en sinds 2005 secretaris. Mede door haar inzet is in 2017 het plan ontstaan voor de nieuwe ijs- en skeelerbaan. Daarnaast was zij van 2008 tot 2018 bestuurslid van de Stichting Molen Bataaf. In die periode heeft zij er mede voor gezorgd dat de uit 1801 stammende molen weer in oude glorie werd hersteld. Na haar aftreden als bestuurslid werd zij actief als leerling- en assistent-molenaar. Ook ondersteunt zij de vrijwilligersgroep die voor de Bataaf hand- en spandiensten verrichten. Josée Mees was al vóór de opening in 2011 betrokken bij het behoud van het strandbad, waar zij tot op heden actief is als vrijwilliger. Daarnaast is zij al sinds 1980 vrijwilliger en voorzitter van de jublieumcommissie van hockeyclub W.M.H.C. Avanti.

Auke Spijkstra
Auke Spijkstra is sinds 2000 voorzitter van de Winterswijkse IJs Vereniging. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van de nieuwe ijs- en skeelerbaan. Tijdens zijn werkzame leven bij de politie was hij van 1970 tot 2014 kaderlid voor de Nederlandse Politie Bond. Van eind 2002 tot eind 2008 was hij voorzitter van de NPB-afdeling Noord- en Oost-Gelderland en van begin 2002 tot eind 2007 algemeen secretaris van het landelijk NPB-bestuur. Als bondsraadslid heeft hij zijn stem doen gelden. Daarnaast was hij ook als fotograaf en belastingadviseur actief binnen de NPB. Vanaf 2002 tot 2008 was hij als vrijwilliger actief binnen Veilig Verkeer Nederland, onder meer als secretaris voor de afdeling Gelderland.

Met het opspelden van de decoraties en het overhandigen van de bloemen eindigde het officiële gedeelte. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk