Van links naar rechts: Juryvoorzitter Daphne Rijborz, schrijfster Ruth Erica en wethouder Henk Jan Tannemaat na de prijsuitreiking. Foto: Han van de Laar
Van links naar rechts: Juryvoorzitter Daphne Rijborz, schrijfster Ruth Erica en wethouder Henk Jan Tannemaat na de prijsuitreiking. Foto: Han van de Laar

De Glazen Globe voor het beste aardrijkskundige jeugdboek is gewonnen door Ruth Erica

Algemeen

Prijsuitreiking vindt plaats op Schaersvoorde

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK - Om de twee jaar looft het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) een prijs uit aan het beste aardrijkskundige jeugdboek. Het viel allemaal precies op zijn plek. Docent Robin Lendering is één van de vijf juryleden en tevens leerkracht Nederlands en Aardrijkskunde aan Schaersvoorde in Winterswijk. Recent is de school gestart met een pilot om aan het begin van de ochtend alle leerlingen een half uur uit een boek te laten lezen. Hierdoor wordt de leescultuur bevorderd. Eén van de boeken die voor het lezen gebruikt werden, was dat van Ruth Erica met als titel ‘De boom met de bittere bladeren’. Een goede reden dus voor de prijsuitreiking aldaar, mede vanwege het taalproject.

Ratum
Vanuit Leiden kwam Ruth naar Winterswijk om de prijs van de juryvoorzitter Daphne Rijborz en wethouder Henk Jan Tannemaat in ontvangst te nemen in het bijzijn van de volledige jury, de voorzitter van de KNAG, groepen 1 en 2 van Schaersvoorde Winterswijk en diverse leerkrachten. De prijs bestond uit een oorkonde en een Glazen Globe met inscriptie.

Het boek gaat over een Rwandees meisje dat de muur van zwijgen doorbreekt. Zij wil er achter komen wat er met haar overleden moeder is gebeurd. De Rwandese genocide in 1994 wordt wel gezien als het grootste Afrikaanse drama van de vorige eeuw. Ruim een miljoen mensen zijn vermoord. Het doel was de totale vernietiging van de Tutsi’s. Tijdens de bezoeken die Ruth aan Rwanda bracht, begon ze zich af te vragen wat de impact hiervan was op Rwandese jongeren. Hoe werkt het trauma in hen door. Ruth: “Ik heb het door de ogen geschreven van het 17-jarige meisje Maridadi uit Rwanda dat liever gaat studeren dan op de markt werken. Tot tweemaal toe heb ik met mijn Rwandese vrienden het verhaal zin voor zin doorgenomen om er zeker van te zijn dat het klopt. Al met al ben ik er zo’n vijf jaar mee bezig geweest.” Opmerkelijk is dat Ruth tijdens een van haar schrijfsessies een weekje in Ratum heeft doorgebracht om zo geconcentreerd aan het werk te kunnen. 

Battle
Henk Jan Tannemaat benadrukte in zijn speech nogmaals het belang van lezen. Hij roemde Schaersvoorde als een zeer gezellige school. Ruth liet daarna nog wat impressies over Rwanda zien, deed nog een kennisbattle met de leerlingen en beantwoordde daarna diverse vragen. Ruth: “Het boek krijgt nu een tweede druk, dus het slaat wel aan. Hopelijk wordt het ook nog vertaald in het Engels en eventueel Frans, want dat wordt ook in Rwanda gesproken en gelezen. Over een tweede boek ben ik overigens nog aan het nadenken.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk