<p>Het pand aan de Ratumsestraat, waarin de Mini Manna-supermarkt komt. Foto: Bernhard Harfsterkamp</p>

Het pand aan de Ratumsestraat, waarin de Mini Manna-supermarkt komt. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Mini Manna Supermarkt en Kringloopwinkel in Winterswijk

Mini Manna Supermarkt en Kringloopwinkel in Winterswijk

WINTERSWIJK – De Stichting Mini Manna start met een supermarkt voor inwoners, die een inkomen rond het minimumniveau hebben, aan de Ratumsestraat. De supermarkt wordt gecombineerd met een kleine kringloopwinkel, waarin iedereen kan winkelen. De Stichting heeft eerder al supermarkten geopend in Ulft en Doetinchem. De stichting heeft geen bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten nodig van de gemeente. Mini Manna krijgt wel een eenmalige subsidie van de gemeente van maximaal 56.000 euro voor de verbouw- en inrichtingskosten van de toekomstige winkel.

Door Bernhard Harfsterkamp

Aanvulling op Voedselbank
De supermarkt voor minima is een aanvulling op de Voedselbank. Mini Manna wil inwoners met een laag besteedbaar inkomen de mogelijkheid geven om goedkoop levensmiddelen en aanverwante artikelen te kopen. Deze liggen in de winkel tegen een sterk gereduceerde prijs. De gebruikers moeten wel een pasje hebben, waarvoor een indicatie is gegeven door een hulpverlener. De levensmiddelen en aanverwante producten worden door Mini Manna tegen een gereduceerd tarief ingekocht bij lokale supermarkten. Voor het wekelijkse voedselpakket van de Voedselbank komt slechts een kleine groep in aanmerking. Bovendien is er een maximum termijn van gebruikmaking. Zij die niet (meer) gebruik kunnen maken van de Voedselbank kunnen bij Mini Manna terecht. Dat geldt voor inwoners die een inkomen net boven de minimuminkomensgrens hebben. Verwacht wordt dat er zo’n 200 mensen na één jaar gebruik zullen maken van de supermarkt.

Inkomsten Kringloopwinkel gebruiken voor vaste lasten
De Kringloopwinkel voor een breder publiek moet er voor zorgen dat er voldoende geld binnen komt om de exploitatiekosten, de jaarlijkse vaste lasten, te kunnen betalen. Het wordt geen grote winkel, zoals die van de Stichting Actief en wil geen concurrent zijn. Bovendien is afgesproken dat Mini Manna in Winterswijk niet de plek is om goederen in te leveren. Wat verkocht wordt in de winkel is afkomstig uit de vestigingen in Ulft en Doetinchem. In supermarkt en de kringloopwinkel zal gewerkt worden met mensen, die nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zo’n 50 inwoners kunnen er werkervaring opdoen. Daarnaast komt er dagbesteding voor mensen met een indicatie. Het is de bedoeling om na één jaar minstens één persoon te laten doorstromen naar een reguliere baan. Mini Manna is hierdoor, zeggen burgemeester en wethouders, in meerdere opzichten een aanwinst voor het sociaal domein. Het is “een sociale onderneming die een duurzame toevoeging is aan het Winterwijkse bedrijfsleven”. De activiteiten sluiten aan bij de doelstellingen van de gemeentelijke opgaven Winterswijk Armoedevrij en Winterswijk Drempelvrij.

Gemeentelijke subsidie
Mini Manna wil zich vestigen in de Ratumsestraat op nummer 16 en dat pand te huren. Het pand moet nog wel geschikt gemaakt worden voor de supermarkt, kringloopwinkel en een kantoor. De kosten in verband met installatiewerk, materiaal voor schilder- en kluswerkzaamheden, de inrichtingskosten (zoals vriezers en koelingen, winkelinventaris en kantoormeubilair) en een bak- en een koelwagen worden geschat op € 56.000. Dit is het bedrag dat maximaal door de gemeente ter beschikking is gesteld. Andere werkzaamheden zoals het schilders- en timmerwerk worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden