Lezers schrijven | Open brief aan college en gemeenteraad

Lezers schrijven | Open brief aan college en gemeenteraad

Open brief aan college en gemeenteraad: Noodkreet!!

Al ruim een jaar zijn we in de greep van Covid-19 en al is er enig licht aan het eind van de tunnel, het einde is nog niet in zicht. De komende tijd zal cruciaal zijn voor veel van onze ondernemers en het voortbestaan van ons mooie en gevarieerde winkelcentrum.

In het afgelopen jaar hebben wij samen met u ons uiterste best gedaan van ons winkelcentrum, de warenmarkt en horeca een “veilige zone” te maken. Kosten noch moeite zijn gespaard om consumenten coronaproof te bedienen en daarmee onze ondernemingen op de been te houden. De sluiting van de horeca op 14 oktober en de onvermijdelijke lock-down waarin we sinds half december verkeren heeft desastreuze gevolgen voor veel van onze ondernemers. Het verlengen van deze lockdown kan de genadeklap zijn voor een aantal van onze leden, anderen teren nog verder in en daarmee hangen wij als winkelcentrum aan een zijden draadje. De bestel- en afhaalmogelijkheid brengt veel van onze ondernemers niet de benodigde omzet en zal daarmee geen zaken redden. Ook de incomplete weekmarkt heeft haar kracht verloren.

Wij zijn het lokale bestuur en de lokale politiek zeer erkentelijk voor alles wat zij doen: vrijstelling van belastingen, de tegemoetkomingen, het steunen van initiatieven, de tijdelijke mogelijkheid voor het afhalen op zondag, et cetera. Maar - al klinkt het wellicht ondankbaar - maar het is niet voldoende. Menig ondernemer zal het niet redden, ook omdat landelijke steunmaatregelen vaak niet afdoende zijn. De enige manier om ons winkelcentrum in zijn huidige samenstelling te redden is door begin maart, met in achtneming van regels, onze bedrijven weer open te mogen stellen voor publiek.

We moeten weer open! Wij weten dat wij niet het enige winkelcentrum zijn dat het heel erg moeilijk heeft. Daarom verzoeken wij u om samen met andere gemeentebesturen politieke druk uit te oefenen in Den Haag. Als we na 2 maart nog gesloten moeten blijven, moeten we vrezen voor het voortbestaan van ons mooie winkelcentrum.

Wij zijn er van overtuigd dat wij een veilig en coronaproof winkelbeleving kunnen bieden. Met klem proberen wij een lans te breken om desnoods op basis van een proef bovenstaande te organiseren.


Wouter van de Mosselaar, voorzitter KHN afdeling Winterswijk
Jan Pleiter, voorzitter Marktvereniging Winterswijk
Peter ten Hagen, voorzitter ABH-City

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden