Amphion Cultuurbedrijf start met Platform Cultuureducatie Achterhoek

Algemeen

Samenwerkingsverband kansengelijkheid voor kinderen in het basisonderwijs

ACHTERHOEK - Op 12 november 2020 zijn Achterhoekse instellingen voor cultuureducatie het Platform Cultuureducatie Achterhoek gestart. De instellingen trekken samen op om te streven naar kansengelijkheid voor kinderen in het basisonderwijs als het gaat om muziek, dans, theater enz. Zij gaan hun activiteiten voor het basisonderwijs onderling afstemmen en werken hierin samen met de Achterhoekse schoolbesturen en gemeenten.

In het Platform Cultuureducatie Achterhoek verbinden de partijen zich rond cultuureducatie op de basisscholen. Daarbij staat de vraag van de school centraal. Om de school zo goed mogelijk van dienst te zijn organiseren de instellingen duurzame netwerken voor ICC’ers (Interne Cultuur Coördinatoren binnen de scholen), en ook voor kunstvakdocenten en lokale kunstenaars die voor de culturele instellingen werken. Gezamenlijk wordt gewerkt aan langetermijnbeleid en aan een loketfunctie voor zowel scholen als gemeente-overstijgende vragen en ideeën op het gebied van cultuureducatie.

Deelnemers
Het Platform Cultuureducatie Achterhoek bestaat uit: Amphion Cultuurbedrijf Doetinchem (initiatiefnemer), Boogie Woogie Winterswijk, KICK Oude IJsselstreek, Liemers KunstWerk!, Muzehof Zutphen, Muziek- en Kunstwijs Berkelland, SCEDA Aalten en WELCOM Montferland.
Samenwerkingspartners zijn: Hogeschool Iselinge in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten Enschede, Graafschap College en Cultuur Oost.
De gemeenten waar het Platform Cultuureducatie Achterhoek actief is: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk