Realiseren streekomroep voor de Oost Achterhoek niet gemakkelijker geworden

Algemeen

Realiseren streekomroep voor de Oost Achterhoek niet gemakkelijker geworden

Aalten, Oost Gelre en Winterswijk gaan door met de vorming

Door Bernhard Harfsterkamp

ACHTERHOEK– Over het realiseren van een of meer streekomroepen in de Achterhoek wordt al vele jaren gepraat. Onlangs presenteerden de voorzitters van de lokale omroepen in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een plan om een streekomroep voor de Oost-Achterhoek te realiseren. Gelre FM, die in Oost Gelre actief is, verzorgt via Leuk FM ook radio-uitzendingen in de gemeente Berkelland. Tijdens de commissievergadering van 5 januari bleek een meerderheid van de gemeenteraad geen voorstander om verder te gaan met Gelre FM. In de gemeenteraad van 19 januari wordt hier definitief over besloten. Het realiseren van de streekomroep voor de Oost-Achterhoek is daardoor niet gemakkelijker geworden.

Keuze van Berkelland, keuze voor versnippering
“Wij zijn natuurlijk teleurgesteld over de keuze van Berkelland”, zegt Geert Krosenbrink, voorzitter van RTV Slingeland. Volgens hem zorgt de keuze voor Berkelland FM, die nauw gaat samenwerken met Regio 8, voor een versnippering binnen de Achterhoek. “Het houdt daarmee geen rekening met de belangen van de andere gemeenten en de inwoners in deze regio.”

Een sterke streekomroep met enkele beroepskrachten is nodig om de kwaliteit van de lokale nieuwsvoorziening te verbeteren. De vorming van de streekomroepen is door de regering en de Tweede Kamer ingezet om er voor te zorgen dat er lokaal meer, beter en structureler aandacht wordt besteed aan nieuws uit de regio. Daarbij is het volgen van de lokale politiek en daar kritisch over berichten een belangrijk aspect. De gedachte vanuit Den Haag was dat daarvoor voor de Achterhoek één streekomroep moet komen. De meeste betrokken lokale omroepen voelden echter meer voor twee streekomroepen, een voor de Oost-Achterhoek en een voor het westelijk deel.

Te weinig aandacht voor lokaal nieuws
De vorming van de streekomroep kwam slechts zijdelings ter sprake bij de commissiebehandeling in Berkelland. De nadruk lag op het verlengen van de licentie voor Gelre FM. Een licentie wordt afgegeven door het Commissariaat van de Media. De gemeente wordt gevraagd hierover te adviseren. Dat is vaak, als er slechts één lokale omroep is, een formaliteit. Het komt ook voor dat er zoals in Berkelland twee kandidaten te zijn en dan moet er worden gekozen.

Bij de keuze voor Berkelland FM speelde mee dat de politiek in Berkelland ontevreden is over wat Gelre FM de afgelopen jaren heeft geboden. De omroep besteedde niet of nauwelijks aandacht aan lokaal nieuws en was vooral een muziekzender.
Berkelland FM heeft aangegeven, met steun van Regio 8, serieus bezig te gaan met nieuw over Berkelland op radio en televisie. Ook in Oost Gelre moet de licentie van Gelre FM verlengd worden. Burgemeester en wethouders stellen daar de gemeenteraad wel voor om door te gaan met Gelre FM. Wethouder Karel Bonsen heeft in een interview met RTV Slingeland wel laten weten ontevreden te zijn over de aandacht voor lokaal nieuws bij deze omroep. De gemeente Oost Gelre is dan ook nog niet bereid extra geld ter beschikking te stellen voor de professionalisering. Eerst mag Gelre FM bewijzen dat ze wel serieus bezig kunnen zijn met het volgen van het plaatselijke nieuws.

Gezamenlijk overleg met ambtenaren
De licenties van RTV Slingeland in Winterswijk en Aladna FM (AFM) in Aalten moeten volgend jaar verlengd worden. In de gemeente Aalten is extra geld gereserveerd voor het vormen van de streekomroep. Wethouder Joop Wikkerink verwacht wel dat de betrokken omroepen met een goed plan komen. Pas daarna zal het extra geld ter beschikking worden gesteld.

In de gemeente Winterswijk was er ook de intentie extra geld beschikbaar te stellen, maar wethouder Henk Jan Tannemaat wil nu geen commentaar geven op de recente ontwikkeling. De voorzitters van Aladna FM, Gelre FM en RTV Slingeland hebben samen met de verantwoordelijk ambtenaren van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk op maandag 11 januari een overleg gehad over het afhaken van Berkelland. "Het afvallen van Berkelland betekent niet dat wij onze plannen niet doorzetten”, zegt Krosenbrink, "maar de financiële basis om een professionele streekomroep voor de Oost Achterhoek op te zetten wordt hiermee helaas wel smaller.”

Begin 2022 een volwaardige omroep
De drie lokale omroepen gaan verder om tot een streekomroep voor Aalten, Oost Gelre en Winterswijk te komen. "Wij willen de inwoners van de gemeenten voorzien van nieuws en informatie uit deze streek op radio, tv en de social media. Onze intentie is daarbij samen te werken met de andere streekomroepen Regio 8 en Ideaal FM en ook Omroep Gelderland.” Krosenbrink wijst er wel op dat de nadruk op "de "natuurlijke habitat” dat wil zeggen de eigen leefomgeving van de bewoners van deze streek” moet liggen. De komende tijd gaan de drie overgebleven omroepen verder met de concretisering van de plannen. Krosenbrink hoopt in het voorjaar al met een gezamenlijke dagprogrammering voor de radio te komen met dagelijks een nieuwsprogramma. "Het programma Achterhoek Actueel dat AFM en RTV Slingeland nu al gezamenlijk uitzenden zal verbreed worden naar Oost Gelre en er is al een gezamenlijk sportprogramma”, zegt Krosenbrink. RTV Slingeland maakt tot nu toe als enige televisie. In de uitzendingen wordt al regelmatig aandacht besteed aan nieuws uit Aalten en Oost Gelre. Dat zal verbreed worden. “De besturen van de drie omroepen willen hun plannen volgens een groeiproces realiseren en hopen dat de Oost Achterhoek begin 2022 een volwaardige streekomroep heeft”, zegt Krosenbrink.        

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk