Jongeren en vrijwilligerswerk

Jongeren en vrijwilligerswerk

WINTERSWIJK - Maatschappelijke organisaties werken om vele redenen graag met jongeren. Mede door de in het verleden verplichte maatschappelijke stage voor scholieren hebben veel organisaties de afgelopen jaren hierdoor ervaren wat de meerwaarde is van het werken met jongeren.

Ook werd duidelijk dat er aan het ervaren van die meerwaarde een investering voorafgaat. Want werken met jonge vrijwilligers betekent dat organisaties moeten leren omgaan met jongeren, hun vrijwilligers erop moeten voorbereiden en open moeten staan voor verandering en vernieuwing. Maar organisaties die bewuste keuzes maken over waarom, waar en hoe zij jongeren inzetten merken absoluut positieve effecten van de inzet van jonge vrijwilligers.
Het nadenken over de effecten en meerwaarde van de inzet met jongeren is niet alleen van belang voor de eigen organisatie, maar is ook belangrijk als voorbereiding op gesprekken met samenwerkingspartners, financiers of opdrachtgevers. Positieve effecten van het werken met jongeren zijn: Vernieuwing van activiteiten, de buitenwereld komt naar binnen, extra handen om taken uit te voeren, werving van nieuwe vrijwilligers (ook ouders/kennissen van jongeren), verbreding van het netwerk van de organisatie, grotere zichtbaarheid van de organisatie, beter imago van de organisatie, beïnvloeding van beeldvorming over bepaalde groepen mensen, aanreiken van kennis over nieuwe onderwerpen, frisse wind en natuurlijk de communicatie en kennismaking met nieuwe media.

Het Vrijwilligerspunt zal de komende tijd extra aandacht besteden aan het werven van jonge vrijwilligers. Zo zullen er rondom de week van Nl doet, in maart, een aantal op jeugd gerichte activiteiten georganiseerd worden. Hiervoor is het belangrijk dat het Vrijwilligerspunt in contact komt met organisaties die graag meer jongeren in hun organisatie op willen nemen. Maatschappelijke organisaties zullen ook extra de ruimte krijgen om zich richting jongeren te presenteren. Maatschappelijk organisaties die hier gebruik van willen maken kunnen zich melden bij het Vrijwilligerspunt tel nr. 0543 200026, e-mail info@vpwinterswijk.nl

Coronahulpmeldpunt
Inwoners die in verband met corona extra hulp en of aandacht nodig hebben kunnen zich melden bij het Vrijwilligerspunt. Zo werden er de afgelopen week er weer een aantal mensen geholpen. Voor een inwoner die even haar hond niet meer uit kon laten hebben zich vier vrijwilligers gemeld. Daarnaast hebben zich vrijwilligers gemeld die, in tijden van eenzaamheid, telefonisch contact opnemen, vooral ouderen. Zowel vragers als aanbieders voor hulp kunnen zich op twee manieren aanmelden. Telefonisch 0543 200026 of via de site van de Winterswijkse Uitdaging https://winterswijkseuitdaging.nl/meldpunt

Servicepunt voor bestuurders
Bij bestuurders die te veel zelf willen regelen, loert het gevaar om de hoek dat ze zaken over het hoofd zien. Missen en vergissen zijn menselijk. Echter, hoe meer taken er zijn voor een bestuurder, hoe groter de kans op een misser. Maak de dingen dus klein en behapbaar, want dan zijn niet-bestuurders sneller geneigd om ze over te nemen; verantwoordelijkheid kán afschrikken. Hoe kleiner een taak, hoe kleiner de verantwoordelijkheid, en hoe groter de kans dat iemand zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid de taak oppakt. Kortom, knip taken op en geef ze uit handen aan de vrijwilligers of laat het Servicepunt klussen oppakken; vele handen maken immers licht werk. Om de taken van bestuurders te verkleinen kunnen verenigingen en stichtingen een beroep doen op het Servicepunt. Bij het servicepunt hebben zich een aantal vrijwilligers verenigd. Gezamenlijk nemen zij taken van bestuurders uit handen. Hierdoor worden bestuurstaken behapbaarder.

Zie ook https://wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/servicepunt of bel met 0543 200026. Mailen kan naar servicepunt@vpwinterswijk.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden