<p>De leden van de Werkgroep Dorpsvisie Meddo. PR Werkgroep Dorpsvisie Meddo</p>

De leden van de Werkgroep Dorpsvisie Meddo. PR Werkgroep Dorpsvisie Meddo

Werkgroep Dorpsvisie Meddo vol enthousiasme uit de startblokken

Werkgroep Dorpsvisie Meddo vol enthousiasme uit de startblokken

MEDDO – Tijdens de startbijeenkomst op woensdag 23 september bij Spiekerman is de aftrap gegeven voor het traject om te komen tot een nieuwe Dorpsvisie voor Meddo. De komende maanden gaat een enthousiaste werkgroep aan de slag om een nieuwe visie te ontwikkelen waarin in beeld wordt gebracht welke kant Meddo de komende jaren op wil. Zodat Meddo ook in de toekomst een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft voor huidige en toekomstige bewoners.

De werkgroep wordt daarbij ondersteund door een procesbegeleider van DKK Gelderland (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland).

Een aantal recente ontwikkelingen onderschrijven de noodzaak voor een nieuwe stip op de horizon voor Meddo. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom een aantal voorzieningen, zoals de sluiting van de supermarkt en het op termijn verdwijnen van de kerkelijke functie. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals leegkomende bebouwing en veranderingen in het buitengebied vragen aandacht. Maar ook sociale vraagstukken, zoals de betrokkenheid bij het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn actuele thema’s. En een dorpsvisie is een goede manier om al die verschillende thema’s samen te brengen en zo een toekomstbeeld te schetsen. Mede vanwege de goede ervaringen uit het verleden met eerdere dorpsplannen heeft Algemeen Meddo’s Belang het initiatief genomen om een werkgroep te vormen. Deze werkgroep gaat de regie voeren om een nieuwe dorpsvisie, ook wel dorpontwikkelingsplan genoemd, op te stellen.

Brede samenstelling
Via verschillende kanalen is een oproep gedaan aan geïnteresseerden om samen met andere enthousiastelingen hierin het voortouw te nemen. De werkgroepleden kwamen woensdag 23 september voor het eerst bij elkaar voor een startbijeenkomst. De grote opkomst tijdens deze avond bevestigt nog maar eens de betrokkenheid.

Er is een werkgroep gevormd met een brede samenstelling. Jong en oud is vertegenwoordigd. De werkgroep heeft ook een mooie mix van bewoners uit de kern en bewoners in het buitengebied. Net als een mooie afwisseling tussen in Meddo geboren en getogen werkgroepleden en betrokken inwoners die nog relatief kort in Meddo wonen en graag een steentje bijdragen. Hiermee ligt er een goede basis om aan de slag te gaan.

Betrokkenheid gemeente en DKK
Een procesbegeleider van DKK Gelderland gaat de werkgroep ondersteunen in het traject. DKK heeft veel ervaring met dit soort visietrajecten. De afgelopen jaren heeft DKK in veel dorpen en kernen in Gelderland meegewerkt aan de totstandkoming van een dorpsvisie of dorpontwikkelingsplan. De procesbegeleider van DKK biedt gedurende het gehele traject begeleiding en kan de werkgroep ondersteunen met kennis en ervaring. De gemeente Winterswijk is ook vanaf de beginfase betrokken bij het opstellen van de visie. Hierdoor wordt de gemeente vanaf het begin meegenomen in de ideeën die er leven in Meddo en de plannen die mogelijk voortkomen uit de dorpsvisie. En door de betrokkenheid kan er ook snel geschakeld worden om inzicht te krijgen in informatie, regels, procedures en andere zaken.
Namens het gemeentebestuur was wethouder Inge Klein Gunnewiek aanwezig bij de startbijeenkomst. Zij sprak haar waardering uit voor het initiatief om dit traject te starten. Ook roemde zij het enthousiasme en de betrokkenheid in Meddo. De wethouder benoemde het belang van breed draagvlak bij de totstandkoming van een dorpsvisie. En gaf mee de kennis en ervaring binnen de verenigingen en belangenorganisaties mee te nemen.

Schouw is eerste stap
Zaterdag 10 oktober heeft de werkgroep de eerste concrete stappen gezet. Door het houden van een schouw van de kern en het buitengebied zijn de belangrijkste parels van Meddo in kaart gebracht. En is er gesproken over nieuwe kansen en mogelijkheden. In verschillende groepen zijn rondes gemaakt door de kern van de buurtschap. En aansluitend is het buitengebied van Meddo geschouwd. Via diverse routes is stilgestaan bij de vele bijzondere plekken in het prachtige buitengebied. De belangrijkste ontwikkelingen zijn in beeld gebracht, waardoor de werkgroep zicht heeft gekregen op actuele thema’s. Hiermee heeft de werkgroep een goede inventarisatie voor het vervolg.

Dorpsvisie en corona
De coronacrisis heeft de hele wereld op z’n kop gezet. De maatregelen en richtlijnen als gevolg van het coronavirus hebben ook invloed op de het traject van de dorpsvisie. Het organiseren van grote bewonersbijeenkomsten is op dit moment niet of maar beperkt mogelijk. Dat betekent ook dat het traject rondom de dorpsvisie mogelijk anders ingericht moet worden. Dat vraagt van de werkgroep creativiteit en flexibiliteit. Voor de werkgroep staat in ieder geval voorop dat er toegewerkt wordt naar een dorpsvisie waar de inbreng van inwoners en organisaties voorop staat. En dat er met elkaar gekeken moet worden op welke manier de inbreng en betrokkenheid van inwoners en organisaties het beste vorm gegeven kan worden. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen en richtlijnen. De werkgroep dorpsvisie gaat in ieder geval met veel enthousiasme aan de slag met een nieuwe dorpsvisie voor een leefbaar en toekomstbestendig Meddo.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden