De Seniorenraad vergadert

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen 28 september om 09.30 uur voor het eerst bijeen in ‘t Gasthuus, hoek Misterade, Gasthuisstraat 96-20. Winterswijk. De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen 28 september om 09.30 uur voor het eerst bijeen in ‘t Gasthuus, hoek Misterade, Gasthuisstraat 96-20. Winterswijk. De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.00 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden conform de richtlijnen van het RIVM. Bij binnenkomst vindt men aanwijzingen hoe men dient te handelen. Iedereen moet zich strikt aan de richtlijnen houden.

De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Winterswijk. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.
In het stichtingsbestuur hebben vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA ( Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel zitting
De Stichting Seniorenraad heeft een aantal portefeuillehouders die zich bezighouden met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving.

Om 11.00 uur zijn wethouder mevrouw Elvira Schepers en beleidsambtenaar Rudi Porskamp aanwezig om een aantal zaken te bespreken.
Belangstellenden zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Let wel op de voorzorgsmaatregelen die in het kader van de coronarvirus voor deze bijeenkomst zijn getroffen.

Eveneens krijgt men als bezoeker de gelegenheid om het woord te voeren. Men kan ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren aangaat.


www.seniorenraadwinterswijk.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden