"Door corona zullen geen instellingen omvallen." Foto: Bernhard Harfsterkamp
"Door corona zullen geen instellingen omvallen." Foto: Bernhard Harfsterkamp

Gemeenteraad akkoord met crisisaanpak

Grote eendrachtigheid over voorstel B en W

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Op donderdag 14 mei was er een extra raadsvergadering met slechts één onderwerp op de agenda: de aanpak van de economische crisis, die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Twee weken eerder presenteerde het college van burgemeester en wethouders “Van herstel naar beter” en wilde daarvoor snel steun van de gemeenteraad. Die kwam er. Alle partijen stemden in met de aanpak en voegden allemaal hun eigen accenten toe.

Schade voor korte termijn beperken
Het college vormde nadat eind maart duidelijk was geworden dat het land gedeeltelijk op slot ging een “Taskforce”, een werkgroep bestaande uit de wethouders Inge Klein Gunnewiek en Henk Jan Tannemaat en ambtenaren, die de gevolgen van de crisis in kaart brachten. Hiervoor werd met bedrijven, instellingen en verenigingen gesproken. Opdracht was te bekijken hoe de economische en sociaal-maatschappelijke schade op korte termijn kan worden beperkt. Ook werd al naar de lange termijn gekeken: hoe kan het herstel van de lokale en regionale economie gestimuleerd worden? B en W stelde voor deze aanpak 2,5 miljoen euro ter beschikking, waarvan de helft al concreet was ingevuld. De maatregelen varieerden van het (tijdelijk) opschorten van de betaling van lokale belastingen, het naar voren halen van investeringen tot het reserveren van geld voor extra promotie van het winkelcentrum van Winterswijk.

Plan is nog lang niet af
Verschillende fracties constateerden dat de aanpak nog niet voldoende concreet was. Daarom was er ook het voorstel van B en W om een begeleidingsgroep met vier raadsleden in te stellen, met wie tussendoor voorstellen kunnen worden besproken. Wim Wassink (CDA) vond echter dat de nader ingevulde plannen elke maand in de gemeenteraad kunnen worden besproken. Daarvoor is een werkgroep, waarin niet de gehele raad is vertegenwoordigd en die achter gesloten deuren vergadert niet nodig. Een kleine meerderheid van de raad steunde de instelling van de werkgroep echter wel, waarbij werd geconstateerd dat grotere investeringen altijd in de gemeenteraad zullen worden besproken. Wethouder Henk Jan Tannemaat gaf toe dat het plan nog lang niet af is en nodigde de raadsleden op om mee te blijven denken over de concretisering. Hij riep ook alle Winterswijkers op om mee te blijven denken. “Wij doen dit samen.”

Profilering prioriteiten van partijen
Alle raadsfracties waardeerden de voortvarende aanpak van B en W, maar voegden nog wel hun eigen wensen toe. Peter Voogt (GroenLinks) noemde dit “profilering van de partijprioriteiten”. “Dat doen wij ook”, voegde hij er meteen aan toe waarna hij twee moties indiende. De eerste beoogde meer aandacht te besteden aan vergroening en duurzaamheid. In de tweede motie vroeg hij om exploitatietekorten die door de crisis ontstaan bij de instellingen voor extra subsidie in aanmerking te laten komen. Wethouder Tannemaat kon hiermee instemmen. “Door corona zullen er geen instellingen omvangen”, zei hij. Daarna trok Voogt de moties in. Zo ging het met het merendeel van de elf ingediende moties. De wethouders zeiden er mee uit de voeten te kunnen of overtuigden de raadsleden dat ze er al voldoende mee bezig waren. Het betrof de moties van de VVD om zoveel mogelijk lokaal aan te besteden en op de eerste plaats investeringen naar voren te halen “waar de Winterswijkse samenleving direct economisch profijt van heeft”. Het ging om voorstellen van D66 om de uitgestelde toeristenbelasting pas te innen op een tijdstip dat gunstiger is voor de recreatiebedrijven en om het instellen van een spoedhuurloket om snel te kunnen helpen bij huurachterstand. En om de motie van de PvdA om het minimabeleid flexibel en ruimhartig uit te voeren.

Geen marktgelden meer innen in 2020
Uiteindelijk werden na ruim drie uur vergaderen over het crisis- en herstelplan toch nog vier moties in stemming gebracht, waarvan er drie met algemene stemmen werden aangenomen. Het ging daarbij om de motie van VVD, D66 en Voor Winterswijk om extra capaciteit in te zetten voor een snellere afhandeling van omgevingsvergunningen en bestemmingsplanwijzigingen, zodat plannen sneller uitgevoerd kunnen worden. Om het voorstel van VVD en D66 om “direct werk te maken” van het omscholen van mensen, zodat ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. En om de motie van de PvdA om “gouden krachten” beter te ondersteunen. Hiermee worden mantelzorgers en vrijwilligers bedoeld. Er was alleen verdeeldheid over het voorstel van Winterswijks Belang om dit jaar geen marktgelden en precariorechten voor terrassen meer te innen. Dat werd door een deel van de raad onrechtvaardig gevonden ten opzichte van andere ondernemers. Voor deze motie stemden twaalf raadsleden, negen waren tegen. Aan het eind van de vergadering overheerste echter vooral het beeld van eendrachtigheid bij de crisisaanpak.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden