Een groot en gevarieerd gemeentelijk bos als Bekendelle aanleggen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Een groot en gevarieerd gemeentelijk bos als Bekendelle aanleggen. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Gemeenteraad vraagt om een bos van de toekomst

"Niet voor onszelf, maar voor toekomstige generaties"

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 20 februari werd met een grote meerderheid een motie over het aanleggen van een bos van de toekomst aangenomen. Het voorstel was een initiatief van Gert-Jan te Gronde (VVD). Hij diende de motie mede namens Winterswijks Belang, PvdA en GroenLinks in. Burgemeester en wethouders worden gevraagd "met een plan te komen voor de aanleg van een gemeentelijk bos van substantiële grootte". CDA en D66 steunden de motie. Tom van Beek van Voor Winterswijjk stemde tegen.

Meer bomen om opwarming aarde tegen te gaan
Te Gronde benadrukte in zijn toelichting dat het bos een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, die landelijk en internationaal zijn afgesproken. Om te voorkomen dat de aarde teveel opwarmt, waardoor de zeespiegel zal stijgen, is het nodig om de uitstoot van het gas dat in belangrijke mate de opwarming veroorzaakt aanzienlijk te verminderen. Dat kan door energiebesparing, door het opwekken van duurzame energie, maar ook door het binden van de CO2 (koolzuurgas). Bomen gebruiken voor hun groei dit gas en kunnen wanneer ze de kans krijgen om oud te worden veel CO2 vastleggen. Daarom vindt Te Gronde het aanplanten van een groot bos belangrijk. "Ik wil dit niet voor mezelf doen, maar voor toekomstige generaties."

Gemeentelijk bos dat zichtbaar is
Te Gronde denkt aan bos zo groot als de Bekendelle, dat 88 hectare groot is, al mag het ook iets minder groot zijn. "Misschien kan er wel een beek door en kan er worden bijgedragen aan het langer vasthouden van water." Wethouder Inge Klein Gunnewiek zei in een reactie op de motie, dat wat haar betreft het bos op meer plekken aangeplant kan worden, bijvoorbeeld in de ecologische verbindingszone tussen Bekendelle en Korenburgerveen waarover wordt nagedacht. Te Gronde vindt het prima dat de bomen over meer plekken worden verspreid, maar hij wil wel dat er ergens in de gemeente een groot bos bij komt dat echt opvalt. Hij wil de Winterswijkers betrekken bij de aanleg van zo'n bos, dat het bos van alle Winterswijkers moet worden. "Het moet wel een echt gemeentelijk bos worden." Alleen het Rommelgebergte is op dit moment een bos dat de gemeente bezit.

Geen bedreiging, maar een kans
In de motie wordt geconstateerd dat er "in het verleden en nog steeds bomen worden gekapt voor natuurdoelstellingen in de Natura 2000 gebieden". Daarover ontstond in de gemeenteraad discussie met Tom van Beek die vond dat deze bomen nooit hadden mogen worden gekapt. Te Gronde reageerde dat hij nog steeds achter de natuurdoelstellingen staat, die weloverwogen tot stand zijn gekomen. "De motie is niet bedoeld", zegt hij, "om alsnog een discussie over Natura 2000-gebieden op gang te brengen. Het is en en: natuurherstel en elders aanplant van veel bomen." Zaterdag vertelde Te Gronde dat op Facebook en via Whatsapp, met name ook vanuit de landbouwhoek fel op zijn voorstel is gereageerd. "Ik ben geschrokken van al die reacties, die vaak onbehoorlijk waren. Via een whatsappgroep werd ik bestookt met allerlei vervelende opmerkingen. Mijn verzoek voor zo'n bos is geen actie tegen de boeren, al weet ik ook wel dat er landbouwgrond voor nodig is. Zie het als een kans en niet als bedreiging. Blijf niet hangen in je eigen chagrijn, maar denk ook aan toekomstige generaties." Te Gronde ziet dat er boeren zijn, die hun grond voor een zonnepark ter beschikking stellen of bouwland verpachten voor maïsteelt voor Duitse biovergisters. Voor andere boeren kan grond verkopen voor een gemeentelijk bos een goede mogelijkheid zijn. Het is niet de bedoeling dat de gemeente alle kosten voor het bos op zich neemt. In de motie wordt B en W ook gevraagd bij de provincie, andere instanties en particulieren middelen te zoeken voor verwerving en aanplant.

Meer berichten