Trekkers op weg naar het Wooldseveen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Trekkers op weg naar het Wooldseveen. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Boeren blokkeren wegen naar Wooldseveen

Angst overheerst dat natuur toekomst landbouw onmogelijk maakt

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Ruim honderd boeren blokkeerden de wegen naar het Wooldseveen, een van de vier Natura2000-gebieden van Winterswijk. Ze vroegen daarmee aandacht voor de gevolgen die deze bijzondere natuurgebieden kunnen hebben voor de landbouw . Bijna alle Winterswijkse landbouwbedrijven liggen in de cirkels van vier kilometer om Wooldse Veen, Willinks Weust, Bekendelle en Korenburgerveen. Die cirkels bepalen volgens Alfred Scholten en Henk Hoenink, de woordvoerders van de boeren, hun toekomst. "Of je wordt opgekocht en je vergunning wordt vernietigd of je vergunningen en productierechten worden drastisch ingeperkt." Scholten is bang dat daardoor de Winterswijkse landbouw failliet gaat.

Verrast over de opkomst
Alfred Scholten was verrast over de opkomst. "We hadden op 75 boeren met trekkers gerekend, het zijn er honderd geworden. Het geeft aan dat het leeft." Door de blokkade werden de werkzaamheden om het Wooldseveen natter te maken tijdelijk stil gelegd. De landbouwers legden aan gedeputeerde Peter Drenth, wethouder Inge Klein Gunnewiek en gemeenteraadsleden uit, waarom zij zich bedreigd voelen door de plannen van de regering om de uitstof van stikstof te verminderen. De angst is dat vooral de landbouw opnieuw moet boeten voor het oplossen van het stikstofprobleem.

Al veel gedaan
Scholten en Hoenink hebben zondag pas de Actiegroep Boeren Natura 2000 opgericht en daarna snel hun actie georganiseerd. Aanleiding waren de uitlatingen van minister van Landbouw Carola Schouten, die het Wooldseveen als voorbeeld noemde om de stikstofmaatregelen van het kabinet te rechtvaardigen. Ook viel een reportage in het landelijke Nieuws verkeerd. Daarin werd Udo Hassefras van Natuurmonumenten geïnterviewd. Hij vertelde niet alleen over de herstelmaatregelen in het veen, maar zei ook dat brongerichte maatregelen, oftewel beperking van de stikstofuitstoot bij boerenbedrijven, noodzakelijk blijft. "Als het om het Wooldseveen gaat zijn wij de enige bron, waardoor wij weer moeten inleveren", zei Scholten, "Terwijl wij al zoveel hebben gedaan. Technische maatregelen in de stallen, aanpassingen bij de bewerking van het land en nu moeten we nog meer doen."

Landbouwbedrijven in de buurt van Wooldseveen blijven mogelijk
Gedeputeerde Drenth probeerde de boeren gerust te stellen. "Het verhaal van de vier kilometer-cirkels klopt niet. Jullie kunnen hier gewoon blijven boeren. Er worden alleen bedrijven op vrijwillige basis opgekocht. Alle vergunningen blijven van kracht, ook die voor aanpassingen van stallen. Jullie kunnen voldoen aan de eisen en weten hoe dat moet. Ook in de buurt van Natura2000-gebieden." Toch bleef er twijfel bij Scholten en de andere boeren. Drenth benadrukte dat de provincie Gelderland samen met de boeren en andere belanghebbenden de stikstofproblemen wil aanpakken. "In Gelderland horen de landbouw en de natuur bij elkaar en dat willen we zo houden. Wij houden van onze omgeving en die moet duurzaam economische en duurzaam ecologisch zijn. Er is ook nooit gezegd dat alleen de boeren de schuld hebben. We produceren allemaal stikstof en zullen allemaal een bijdrage moeten leveren. Niet alles kan meer, iedereen, ook de huishoudens, verkeer en de bouw, zal een steentje moeten bijdragen, niet alleen de landbouw." Scholten was enigszins gerustgesteld door de woorden van Drenth. "Maar de landelijke overheid is anders dan de provincie. Uit Den Haag komen andere geluiden." Ook pleitte hij voor een proefproject in Winterswijk. "Schaf al het algemene beleid af en geef de boeren in Winterswijk de kans om te laten zien dat zij op bedrijfsniveau alle doelen kunnen realiseren." De gedeputeerde beloofde hiervoor bij minister Scholten steun voor te vragen.

Meer berichten