Een impressie van het toekomstige monument. Foto: Stichting Monument 2020
Een impressie van het toekomstige monument. Foto: Stichting Monument 2020 (Foto: )

Monument voor andere Winterswijkse slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Onthulling wanneer Winterswijk 75 jaar is bevrijd

door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Hans Tenbergen pleit al jaren voor een monument, waarop de namen worden genoemd van de andere Winterswijkers, die in de Tweede Wereldoorlog door de terreur van de Duitse bezetter zijn omgekomen. Voor de Joodse Winterswijkers bestaat al een monument. Daarnaast zal het nieuwe monument geplaatst worden, dat op 31 maart 2020, wanneer het 75 jaar geleden is dat Winterswijk is bevrijd, door nabestaanden van de slachtoffers zal worden onthuld.

B en W in principe akkoord
Burgemeester en wethouders zijn in principe akkoord en vraagt de Stichting Monument 2020, die dit jaar in mei is opgericht, de plannen in samenwerking met de gemeente verder uit te werken. Er is al een eerste ontwerp van zeven meter breed en twee meter hoog, dat past in het huidige bestemmingsplan. Er is wel een omgevingsvergunning bouw nodig en omdat het monument op gemeentelijke grond geplaatst wordt, is er een recht van opstal nodig. De stichting heeft al met de Joodse gemeenschap overleg gehad over het monument, maar B en W adviseren om ook nog met omwonenden en gebouweigenaren in de directe omgeving te overleggen. Ook moet het ontwerp nog voorgelegd worden aan de adviescommissie Cultuurhistorie.

Slachtoffers niet vergeten
Tenbergen heeft al eerder geprobeerd een soortgelijk monument op te richten. Dat mislukte onder andere omdat er discussie ontstond over wie genoemd zou worden op het monument. Er werd namelijk gesproken over alle Winterswijkse oorlogsslachtoffers. Dat zou betekenen dat er namen op zouden kunnen komen van Winterswijkers, die voor de Duitse bezetter actief zijn geweest. Om dat te voorkomen heeft de Stichting Monument 2020 in de doelstelling aangegeven dat het gedenkteken bedoeld is voor "Winterswijkers die in de Tweede Wereldoorlog door terreur van de bezetter zijn omgekomen". Het gaat om ongeveer 95 omgekomen Winterswijkers. Volgens Tenbergen was er op enkele uitzonderingen na, zoals Tante Riek en Gradus Kobus, weinig publieke belangstelling voor deze slachtoffers, waardoor ze vergeten dreigden te worden. De Stichting wil dat veranderen met het monument, maar ook met een boek, waarin de verhalen over deze Winterswijkers worden verteld.

Bevolking en bedrijven om een bijdrage vragen
Sinds februari zijn er vele gesprekken gevoerd om toch nog het monument van de grond te krijgen. Dat leidde ook tot de oprichting van de stichting. Tenbergen is blij dat de gemeente mee wil werken, maar om het monument daadwerkelijk te kunnen realiseren is er 40.000 euro nodig. Hij verwacht dat dit zal lukken. "We hebben bij de voorbereiding gemerkt dat we kunnen rekenen op een breed draagvlak binnen de Winterswijkse bevolking. Via onder meer de kranten en de sociale media gaan we de komende maanden de bevolking en het bedrijfsleven vragen om een bijdrage voor het realiseren van het monument." Op Facebook heeft secretaris Gerard Venhuis al een oproep gedaan: "Beste inwoners van Winterswijk: er is door de stichting bergen werk verzet. Nu zijn jullie aan de beurt. Geef gul!!".

Meer informatie via: infomonument2020@gmail.com

Meer berichten