Aanmelden Vrijwilliger Hartslag NU

WINTERSWIJK - In het buitengebied zijn al veel vrijwilligers actief bij Hartslag NU, maar meer vrijwilligers zijn altijd nodig. Zeker niet als elke seconde telt. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden.

Een acute circulatiestilstand kan iedereen overkomen. Als vrijwilliger van Hartslag NU kan men mensenlevens redden door de eerste minuten na een circulatiestoornis te overbruggen.

Men kan zich melden als vrijwilliger als men een erkende reanimatietraining heeft gevolgd of bereid is deze te volgen; Mensen moeten bereid zijn om 24 uur per dag en 7 dagen per week een oproep te ontvangen; jaarlijks met men naar een vervolgtraining. Ook artsen, verpleegkundigen of anderen die werkzaam zijn in de zorg en die kunnen reanimeren, zijn van harte welkom als vrijwilliger bij Hartslag NU.

Trainingen
Hartslag NU biedt trainingen aan in de regio in samenwerking met een erkende opleidingsinstelling. Wanneer men bij een andere organisatie een training wil volgen, kan men bijvoorbeeld terecht bij de plaatselijke EHBO vereniging, het Oranje kruis, het Rode kruis, de GGD of de Nederlandse Hartstichting.

BHV
Wie een BHV-certificaat met reanimatie heeft , kan zich ook aanmelden als vrijwilliger. De training van Hartslag NU hoeft men dan niet te volgen, als men de BHV-cursus blijft herhalen.

24/7 AED's
In het buitengebied is met financiële hulp van WCL het aantal 24/7 beschikbare AED's inmiddels van 10 naar 30 gebracht.
Voor meer informatie of om aan te melden voor de cursus reanimeren kan men terecht bij de Werkgroep Verkeer en Veiligheid buitengebied Winterswijk: Conny te Walvaart, 0543-569492 of email: connytewalvaart@gmail.com en/of Bert Nijman 06-27046905 of email: bjnijman02@gmail.com

Meer berichten