De Seniorenraad vergadert

WINTERSWIJK - De Stichting Seniorenraad Winterswijk komt op maandagmorgen 25 maart om 09.30 uur bijeen in Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2.

De bijeenkomst is openbaar en duurt tot ongeveer 12.30 uur. De agenda en nadere informatie is terug te vinden op www. seniorenraadwinterswijk.nl.
De Stichting Seniorenraad Winterswijk heeft tot doel het bepleiten en behartigen van belangen van alle senioren van 55 jaar en ouder in de gemeente Winterswijk. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het gemeentebestuur over hun beleidsvoornemens.
In het stichtingsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de drie lokale ouderenbonden, evenals de STOA (Stichting Ouderen Actief ) en een aantal leden op persoonlijke titel.
De seniorenraad is onderverdeeld in een aantal portefeuillehouders met de volgende aandachtsgebieden: Zorg, Welzijn en Wonen; Mobiliteit, Veiligheid en Woonomgeving.
Belangstellenden zijn bij deze bijeenkomst van harte welkom. Bezoekers krijgen de gelegenheid om het woord te voeren. Men kan ook zelf een onderwerp inbrengen dat alle senioren in Winterswijk aangaat. Bezoek voor meer informatie de website: www.seniorenraadwinterswijk.nl.

Meer berichten