Buurtbemiddeling Humanitas Winterswijk helpt bij conflict met de buren

Buurtbemiddeling Humanitas helpt bij conflict met de buren

WINTERSWIJK - Iedereen kan een ergernis of ruzie hebben met een buur. Vaak begint het met een kleine irritatie. Door er niet over te praten wil het wel eens uit de hand lopen. Als dit praten niet lukt of niet leidt tot wat men graag zou willen, is het tijd er iets aan te doen. Onder begeleiding van goed geschoolde vrijwillige buurtbemiddelaars wordt een start gemaakt bij het herstellen van de communicatie. Het doel is om toe te werken naar een gezamenlijk gesprek met daarin afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Dit nadat de bemiddelaars eerst met iedere partij afzonderlijk hebben gepraat.

De bemiddelaars geven geen oordeel en zijn neutraal. Zij gaan vertrouwelijk om met alle informatie. Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van Winterswijk.
Al 10 jaar zet Buurtbemiddeling zich in voor een beter leefklimaat. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling weten dat overlast vaak onderschat wordt. Het grijpt erg in op het geluk van mensen en het gevoel van veilig wonen.
Het is dan ook fijn dat bewoners zelf de problemen melden en hiermee de bereidheid tonen om de overlast op een positieve manier aan te pakken.
Voor het melden van overlast of vragen hierover kan men bellen met de coördinator Jet van den Bos op tel. 06-22071122.
Meer informatie over Buurtbemiddeling in Winterswijkis te vinden op de website.


www.buurtbemiddelingwinterswijk.nl

Meer berichten