Afbeelding

Enthousiasme over overname gymzaal bij Emmaschool

Algemeen

Gebouw Marijke centraal bij vele activiteiten

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - In de vergaderruimte van het nieuwe verenigingsgebouw voor de Christelijke Oranjevereniging Henxel zitten vijf enthousiaste personen. Zij zullen het bestuur vormen van de stichting Marijke, die het verenigingsgebouw gaat beheren en exploiteren voor de vereniging. Twee van hen zitten nog in het bestuur van de Oranjevereniging. Drie hebben er in gezeten. Alle vijf weten ze hoe belangrijk het gebouw is voor de activiteiten van de school en de Oranjevereniging en voor iedereen die bij de school is betrokken. Twee jaar lang zijn ze bezig geweest met de overname. Gesprekken voeren met gemeente en schoolbestuur, een plan maken en dat financieel onderbouwen. Op 15 januari kwam het bericht dat ook de gemeente akkoord was en kon de vlag uit.

Marco Ebbers, bestuurslid van de Oranjevereniging, is beoogd voorzitter van de Stichting Marijke. Hij vertelt over gesprekken die een aantal jaren geleden al gevoerd werden met de directeur van de Emmaschool. Toen bleek al dat het bestuur van Accent, waaronder de Emmaschool valt, het lastig vond om alle kosten voor de exploitatie van de gymzaal op te brengen. Die zaal en de vergaderruimte er naast werd al jaren gebruikt door de Oranjevereniging. "Wij zijn toen met vrijwilligers het gebouw gaan schoonmaken", zegt Simone Hijink, die secretaris wordt van de nieuwe stichting. "Dat beviel wel. De ouders maakten fanatiek schoon." Dat leidde al tot een kostenbesparing van zo'n 6000 euro. Toen duidelijk werd dat Accent van de gymzaal af wilde, was er bij het bestuur van de Oranjevereniging de overtuiging dat er ook nog wel meer mogelijk was dan schoonmaken.

Over de naam snel eens
Het bestuur van de Oranjevereniging vormde toen een commissie die de haalbaarheid van de overname van de gymzaal heeft onderzocht. "We zijn daar twee jaar mee bezig geweest", zegt Marco Ebbers. "Er is veel over vergaderd. Over de naam waren we het snel eens. Dat was de gemakkelijkste beslissing." Na de beslissing van B en W was het definitief een feit: het gebouw Marijke is terug. "Bij de ledenvergadering van de Oranjevereniging waren daar oudere mensen geëmotioneerd over", vertelt Simone Hijink, "omdat hun ouders nog betrokken waren bij het oude gebouw Marijke." Dat werd in 1958 gebouwd omdat de school te klein was geworden voor de activiteiten van de Oranjevereniging. Na 22 jaar moest het alweer worden afgebroken, omdat de nieuwe Emmaschool met gymzaal werd gebouwd.

Geen Oranjeverening zonder school
De steun van de gemeenschap rondom de school was belangrijk om de gymzaal tot gemeenschapshuis te kunnen maken. Het gaat daarbij niet alleen om de bewoners van Henxel en omgeving. Ook de ouders van de kinderen die naar de Emmaschool gaan zijn belangrijk. De schoolkinderen komen uit alle delen van Winterswijk en als ze van school af zijn blijven zij en hun ouders vaak betrokken bij de school. Veel van hen zijn ook lid geworden van de Oranjevereniging, die zo'n 300 leden heeft. "Wat wij willen doen spreekt de mensen aan", zegt Marco Ebbers. Duidelijk is dat de school de spil is en was bij alle activiteiten van de Oranjevereniging. De vereniging is ook vanuit de school opgericht. Het bestuur van de stichting heeft alle vertrouwen in de toekomst. De peuterspeelzaal blijft gebruik maken van 'hun' gebouw. Ook andere verenigingen die er al kwamen blijven er hun activiteiten organiseren. Maar meer zijn er welkom. En natuurlijk zal in en om gebouw Marijke elk jaar het volksfeest van Henxel worden gehouden. Het nieuwe gebouw Marijke zal als alles organisatorisch helemaal rond is in april of mei feestelijk worden georganiseerd.
Wie interesse heeft voor een ruimte voor vergaderingen of andere activiteiten kan contact opnemen via: gebouwmarijke@gmail.com

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk