Kerstvieringen in Molukse kerk Immanuël

WINTERSWIJK - Kerstavond wordt in de Molukse kerk Immanuël gevierd op maandag 24 december om 18.00 uur. Voorganger tijdens de kerstviering is Hans van Gelderen uit Arnhem, hij behoort tot het predikantenkorps van de Molukse Protestantse kerk. Thema voor deze viering is: 'Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst.'

Er wordt medewerking verleend door het kerkkoor Bersama, wat 'samen (in het geloof)' betekent, en door het gospelkoor Mazda, wat in het Maleis 'mazmur daud' betekent en in het Nederlands vertaald 'psalmen van David'. Ook zingt het closeharmonykoor Kasih, wat 'liefde' betekent. Verder worden er in een samenzang liederen gezongen in het Maleis en Nederlands, Malam Kudus (Stille Nacht).

Napraten
Na de kerstavonddienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar de kerstzegen toe te wensen en de adventsweken af te sluiten, het kerstfeest in te luiden en de geboorte van Jezus Christus te herdenken, alles onder het genot van een kopje koffie/thee of warme chocolademelk met wat lekkers.

Eerste Kerstdag
Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, is er opnieuw een kerstviering en wel om 13.00 uur. Ook weer met medewerking van Bersama, Mazda en closeharmonykoor Kasih. Ook dan is er na de dienst de gelegenheid voor koffie/thee en een lekkernij.

Tweetalig
Beide diensten zijn tweetalig en eenieder is van harte welkom. De kerk Immanuël is gelegen aan de Kloetenseweg 53 in Winterswijk.

Meer berichten