Aanpak armoede vanaf maart concreet

In de komende maanden eerst nog veel gesprekken voeren

Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - De komende maanden worden er nog veel gesprekken gevoerd met betrokkenen, organisaties en bedrijven. Doel is om een zelfde beeld van de armoede en de oorzaken ervan te krijgen. Daarna zal er een plan van aanpak worden opgesteld, waarin voor drie jaar ook concrete projecten staan. Doel is het nog steeds om de armoede echt aan te pakken en niet alleen meer "pleisters te plakken", zoals wethouder Ilse Saris zegt.

Veel enthousiasme om mee te denken
Wethouder Saris heeft geconstateerd dat er veel enthousiasme is om de armoede fundamenteel aan te pakken. "Mensen zijn bereid om mee te doen. Ook zijn er enkele dwarsdenkers, die ons scherp houden door hun kritische opmerkingen." De gemeente gaat ook de straat op om te horen hoe de Winterswijkers tegen armoede aankijken. "Er komen vijf wijkbijeenkomsten, waar iedereen kan meepraten. We gaan naar de Rotary, naar de bibliotheek, naar Humanitas en de kerken." Van de wijkbijeenkomsten worden er drie in het dorp gehouden en twee in het buitengebied. Ook is het de bedoeling om jongeren te betrekken, want een aantal van hen hebben eveneens ervaring met armoede. Bovendien is het bij een generatieaanpak van armoede belangrijk om te investeren in de jeugd en te zorgen dat ze gelijke kansen krijgen bij het volgen van een opleiding.

Dieper kijken naar de oorzaken
"De gevolgen van armoede zijn overal merkbaar", zegt wethouder Wim Aalderink. "Die heeft ook gevolgen voor de opleiding en voor de arbeidsmarkt." De armoede wordt nog niet minder nu de welvaart weer aantrekt. "Na een daling is er weer een stijging van de voedselpakketten bij de Voedselbank." Daar staat tegenover dat het aantal mensen die een beroep doen op een werkeloosheidsuitkering (WW) fors is gedaald. "Maar het aantal bijstandsuitkeringen daalt nauwelijks."

Aalderink noemt armoede een "hardnekkig probleem". Hij noemt kleine zelfstandigen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Hij kent ook de problemen in de landbouw. Volgens de wethouder gaat het bij een armoedeaanpak niet alleen om inkomen. "We moeten ook dieper kijken naar de oorzaken en het breed benaderen. " Bij de nieuwe aanpak zal nog wel eens wat misgaan, waarschuwt Aalderink alvast. "We gaan dit niet oplossen in één bestuursperiode, maar het is een prachtig project, waar we allemaal de schouders onder zetten. Hoe langer ik ermee bezig ben, des te meer ben ik ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn."

Eén gezamenlijk beeld van
armoede

Noortje Schuddebeurs, die bij de gemeente opgaveregisseur is voor de armoedeaanpak, vertelt dat er nog tot half maart gesprekken zijn over de armoede en hoe Winterswijk in 2040 armoedevrij kan worden gemaakt. Daarna komt er een plan van aanpak met doelen voor de langere termijn. Voor de komende drie jaren worden al projecten geformuleerd. "Tot nu toe hebben we veel gesproken met enthousiaste mensen en zijn er inspiratiebijeenkomsten geweest. Maar we nodigen nog allerlei verenigingen en bedrijven uit om met ons in gesprek te gaan. We zullen in januari en februari nog heel druk zijn met het voeren van gesprekken. Doel blijft om één gezamenlijk beeld van armoede te krijgen." Intussen is de gemeente nog steeds op zoek naar een goede, pakkende naam. "Die moet concreter zijn dan het 'Iedereen doet mee' dat we nu gebruiken. De eerste fase wordt in maart afgerond met een symposium, waarop iedereen over zijn of haar ervaringen kan vertellen.

Meer berichten