Het Gerrit Komrij College mocht het officiële keurmerk als opleidingsschool in ontvangst nemen. Foto: PR Gerrit Komrij College
Het Gerrit Komrij College mocht het officiële keurmerk als opleidingsschool in ontvangst nemen. Foto: PR Gerrit Komrij College (Foto: )

Samen leren op het Komrij College

WINTERSWIJK - De afgelopen week mocht het Gerrit Komrij College het officiële keurmerk als opleidingsschool in ontvangst nemen. Opleidingscoördinatoren Willianne Folkers en Zeynep Yüksel kijken trots terug op een lang traject waarbij ze een gedegen visie op het opleiden van student tot leraar hebben neergezet. "Iedereen in ons opleidingsteam kent zijn taak en zorgt voor de kwaliteit van de stages. Er is aandacht voor 'het leren' van iedereen in de school. Zo presenteren studenten aan het eind van de stageperiode hun onderzoek aan het docententeam. Een mooi gezamenlijk leermoment.", aldus Willianne Folkers.

Het Gerrit Komrij College heeft zich ontwikkeld van een gewone stageschool tot samenwerkingsschool. Zeynep Yüksel: "Dat betekent dat we een erkend leerbedrijf zijn waar we stagiairs, maar ook leraren in opleiding een goede plek bieden om het vak van leraar in de vingers te krijgen. Het feit dat we dit keurmerk samenwerkingsschool ontvangen is geen eindpunt, het is een start om samen met zeven andere middelbare scholen van VO Achterhoek, de HAN en Radboud Docenten Academie in Nijmegen, een opleidingsschool te worden."

Opleidingschool
De opleidingsschool verbindt theorie van de opleidingsinstituten met de lespraktijk op de scholen. Leraren in opleiding doen bijvoorbeeld onderwijsgerelateerd onderzoek. Folkerts vertelt dat de school hier zijn voordeel mee kan doen. Een win-win-situatie. "Het opleiden van leraren gaat in de toekomst voor 40% op de scholen plaats vinden. Een voordeel is dat zij gelijk meedraaien in het schoolprogramma. Ze koppelen hierdoor theorie veel gemakkelijker aan de praktijk en doen gelijk leservaring op. Docenten met leservaring delen hun kennis met hun stagiairs en zij delen de laatste onderwijsvernieuwingen weer met hun docent-coaches."

Samen leren
Krista Klein Entink, conrector van de school, geeft aan dat het Gerrit Komrij College een lerende organisatie is. "Niet alleen voor onze leerlingen, maar zeker ook voor onze docenten. We vragen van onze collega's zich blijvend te ontwikkelen. Studenten die bij ons hun stage doen, kunnen een mooi startpunt zijn voor dit samen leren. De basis staat en daarom verdient de school dit keurmerk. We bouwen nu verder en kijken uit naar de uitdagende samenwerkingsverbanden die het certificaat opleidingsschool ons geeft."

Meer berichten