Het verondiepen van de plas begint pas als gebiedsvisie is vastgesteld. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het verondiepen van de plas begint pas als gebiedsvisie is vastgesteld. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Commissie Ruimte is akkoord met verondieping kleiput Driemarkweg

Niet goedkoop verwerken grond, maar natuurontwikkeling is uitgangspunt

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – "Wat is de noodzaak van de verondieping van de kleiput", vroeg Paul van Breemen, die namens omwonenden insprak bij de commissie Ruimte. "Er ligt al een uniek stukje natuur." Wat hem betreft hoeft daar niets aan te veranderen. Hij kreeg alleen steun van Han Kolkman van D66. De andere raadsfracties konden instemmen met het plan om de natuurwaarden van de volgelopen kleiput te vergroten. Over de communicatie over het plan waren de fracties niet tevreden. Zij verzochten wethouder Wim Elferdink hieraan meer aandacht te besteden.

Zorgen
Van Breemen sprak namens 'tenminste acht gezinnen' aan de Vreehorstweg en de Driemarkweg. De kleiput is 40 jaar oud en is volgelopen met regenwater. "Er heeft zich een uniek stukje natuur ontwikkeld. Het water is helder en er komen redelijk veel diersoorten voor." Volgens hem is het water ook niet meer te zuur, wat een reden was dat er betrekkelijk weinig leven in het water aanwezig was. Het plan om de kleiput te verondiepen stamt uit 2012. "Er werd natuurontwikkeling voorgesteld in iets wat al een uniek stukje natuur is." Vanuit de buurt is daar sindsdien verzet tegen geweest. Zorgen zijn er over de licht verontreinigde grond, die in de plas zal worden gestort. Die wordt 'in den natte gestort'. "Wat als de vervuilde grond uitloogt en er water via de overloop in het oppervlaktewater komt?" Ook over het aantal vrachtwagens dat de grond naar de kleiput zal brengen zijn zorgen. Als er dan toch wat moet veranderen voor de natuur is de aanleg van een ondiepe poel in de randzone voldoende. Daar is veel minder grond voor nodig.

Pas na vaststellen gebiedsvisie
Het besluit over de verondieping van de kleiput is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders en stond alleen 'in verband met de actieve informatieplicht' op de agenda. B en W besloten hierover al in augustus. De natuurontwikkeling is wel onderdeel van de gebiedsvisie Molenveld en omgeving. Die wordt de volgende maand in commissie en gemeenteraad besproken. Daarom zal niet gestart worden voordat de visie is behandeld. Grond om de kleiput te verondiepen is er inmiddels voldoende. Op het spoorwegemplacement ligt licht verontreinigde grond en op het gronddepot bevindt zich ook al uit Bredevoort afkomstige grond, die vervuild is met Japanse duizendknoop. Die moet op minstens drie meter diepte ingebracht worden, want alleen dan overleeft de duizendknoop het niet. Daarna wordt het bedekt met één meter andere grond. Ook zal er grond uit de bovenlaag van de Steengroeve worden gebruikt. De opmerking dat er alleen verondiept wordt om goedkoop van de grond af te komen klopt niet, zei wethouder Elferdink. Het volledige bedrag dat elders betaald zou worden om de grond af te voeren, wordt nu gereserveerd om de plannen van de gebiedsvisie Molenveld uit te voeren.

Idee van Platform Natuur en Landschap
De wethouder vertelde dat het plan niet door de gemeente is bedacht, maar door het Platform Natuur en Landschap Winterswijk. De daarin verenigde Winterswijkse natuuronderzoekers en –beschermers constateren al vele jaren dat de plas en directe omgeving betrekkelijk weinig natuurwaarden heeft. Door de plas te verondiepen en glooiende oevers aan te brengen kunnen er meer moeras- en oeverplanten groeien en zullen libellen en amfibieën daarvan profiteren. Ook is het plan voorgelegd aan het Waterschap Rijn en IJseel en die heeft toestemming gegeven. "Het Waterschap heeft aangegeven wat wel of niet mag", zei Elferdink. "Deskundige zeggen dat de verondieping helpt en dat er daardoor meer soorten komen. Daarom hebben wij gedacht dat het goed is." De grond die wordt gebruikt wordt wel bemonsterd en de effecten op het omliggende bos worden in de gaten gehouden. De eigenaresse daarvan vreest namelijk dat de verondieping nadelig zal zijn voor eiken en beuken.

Volgens de wethouder zal het aantal verkeersbewegingen niet toenemen. Tot nu toe was het gronddepot aan de Vreehorstweg een tussenoplossing. De grond die er tijdelijk werd opgeslagen, werd ook weer afgevoerd. Nu zal een groot deel van de aangevoerde grond gebruikt worden voor het verondiepen, waardoor er minder transportbewegingen zijn. Bij de commissieleden was er wel enige zorg over de mate van verontreiniging van de grond, met de natuurontwikkeling hadden ze weinig problemen. Dat er geen noodzaak voor was vond Vlok van Harten van Winterswijks Belang geen goed argument. "Als we alleen maar dingen doen die noodzakelijk zijn, dan eten, drinken en plassen we alleen maar. Heel veel wat wij doen is niet noodzakelijk." Ze noemde de gebiedsvisie een goed plan en het een slim idee om de uitvoering te financieren met de opbrengsten van de grondstort. Ze vond dat de ecologen goede voorstellen hadden gedaan om er de natuur gevarieerder te maken. Alleen Han Kolkman (D66), die verschillende keren in het gebied had rondgelopen, was het daar niet mee eens. "Het is een prachtig stukje natuur. Wat moet daar veranderen?"

Meer berichten
 

Nieuwsoverzicht

Meer berichten