Jo Keurntjes en Wim van Eerden in de verouderde studio van RTV Slingeland. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Jo Keurntjes en Wim van Eerden in de verouderde studio van RTV Slingeland. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Extra subsidie RTV Slingeland

Algemeen

WINTERSWIJK – Burgemeester en wethouders hebben besloten 7500 euro ter beschikking te stellen voor de vernieuwing en modernisering van de radio- en televisiestudio van RTV Slingeland. De lokale omroep kampt regelmatig met technische storingen, veroorzaakt door de verouderde apparatuur. Het bestuur besloot daarom te investeren in nieuwe apparatuur en een aanpassing van de studio. Zelf draagt de lokale omroep ook 7500 euro bij.

Door Bernhard Harfsterkamp

Apparatuur sterk verouderd
Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen, waaraan op radio en televisie veel aandacht is besteed, bleek de apparatuur, die ruim 20 jaar grotendeels dezelfde is gebleven, duidelijk verouderd. Vooral hinderlijk waren de regelmatig terugkerende storingen, waardoor de omroep tijdelijk niet meer hoorbaar was.

Voorbereiding op samenwerking
Het ambtelijk advies bij het besluit wijst op nog een andere reden waarom het goed is de vernieuwing van de studio met een subsidie te ondersteunen. Dat is de regionale samenwerking. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk één regionale omroep voor de hele Achterhoek komt. Als eerste stap wordt gewerkt aan een radio- en tv-zender voor de Oost-Achterhoek. Dat proces verloopt nog moeizaam. "Dit is te verklaren door de verschillende culturen binnen de lokale omroepen, verschillen in ambities en verschillen in technologische ontwikkeling", schrijft de gemeente. Met een nieuwe gemoderniseerde studio kan RTV Slingeland zich voorbereiden op "samenwerking en programmatische integratie". De kosten worden zo laag mogelijk gehouden dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Ook in de toekomst
Burgemeester en wethouders vinden de investering in de lokale omroep belangrijk genoeg om al een afzonderlijk besluit over te nemen. In de begroting zijn hiervoor geen financiële middelen opgenomen. Volgens de werkwijze van de gemeente kunnen er incidenteel wel extra uitgaven worden gedaan als ze voldoen aan de drie O's: onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzienbaar. Volgens de financiële ambtenaren is hiervan geen sprake en zou er eerst een integrale afweging plaats moeten vinden. Dat zou betekenen dat er pas een besluit kan worden genomen bij de begrotingsbehandeling als alle nieuwe wensen bekend zijn. B en W willen daar niet op wachten en vindt de uitgave wel "onvermijdelijk om in de toekomst de uitzendingen van RTV Slingeland mogelijk te maken".

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk