Discussie over rondweg Oeding laait weer op

WINTERSWIJK – Al zo'n 20 jaar wordt er gesproken over een rondweg bij Oeding. Die zou het vele verkeer dat door de kern van het dorpje rijdt, maar er niet hoeft te zijn, er om heen moeten leiden. Het is een lang gekoesterde wens van de gemeente Südlohn en vele bewoners. Toch zijn er bewoners aan beide kanten van de grens die de noodzaak van de rondweg betwijfelen en zich verzetten tegen de aanleg. De rondweg zal gedeeltelijk over Nederlands grondgebied lopen. Daarvoor zijn al verschillende tracés in beeld geweest. Een recente tracéwijziging leidde er toe dat een groep Nederlandse bewoners bij de politieke partijen op bezoek ging en er vragen over werden gesteld in de commissie Ruimte.

Door Bernhard Harfsterkamp

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft er mee ingestemd dat die rondweg er zal komen. Daarom bereiden burgemeester en wethouders ook een bestemmingsplan voor. Ubel Zuiderveld (PvdA) bracht de verontrusting van de bewoners over. Oorspronkelijk zou de weg verder weg komen te liggen, maar het lijkt er nu op dat die dicht langs de tuinen van de bewoners loopt. Waarom, vroeg Zuiderveld zich af. Hij kreeg de indruk dat de bewoners te weinig betrokken zijn en 'gemangeld' worden tussen gemeente, provincie en Duitsland. "Gaat het wel helemaal goed?" Tom van Beek (VVD) uitte dezelfde zorg. "Het loopt niet lekker." Hij stelde voor om een werkbezoek te organiseren om gezamenlijk de situatie goed te bekijken. "Misschien moeten we even een pas op de plaats maken." Ook Vlok van Harten (Winterswijks Belang) deelde de zorg 'over de inhoud van de plannen en het proces'.

Plan dit jaar nog niet in procedure
Wethouder Gert-Jan te Gronde bevestigde dat het tracé is gewijzigd door de aankoop en afbraak van de Cotton Club. "Daardoor is de bocht op Nederlands grondgebied iets anders komen te liggen en komt die dichter bij de huizen van de bewoners." Na een informatiebijeenkomst is de buurt ook bezocht om te bekijken 'wat we allemaal kunnen doen'. "Maar er zit weerstand in de buurt", zei de wethouder. "Ik snap wel dat de mensen bezorgd zijn, maar er is ook een staatsverdrag waarin staat wat er gaat komen." Toch wil Te Gronde alles nog eens goed gezamenlijk bekijken, maar ermee stoppen kan niet. Hij zei ook bereid te zijn ter plekke gaan te kijken, maar hij verwacht niet dat er daarna geen bezwaren zullen komen. Om de overlast voor de bewoners tegen te gaan wordt gedacht aan een geluidswal, stil asfalt en het beperken van de maximum snelheid. Een pas op de plaats is volgens de wethouder niet nodig. "Het plan is er niet volgende maand." Hij verwacht zelfs niet dat het dit jaar nog in procedure komt.

Meer berichten