Jeroen de Jong, winnaar in de categorie volwassenen met zijn winnende foto. Foto: Frank Vinkenvleugel
Jeroen de Jong, winnaar in de categorie volwassenen met zijn winnende foto. Foto: Frank Vinkenvleugel

Slotbijeenkomst 250 jaar grens

Algemeen

DINXPERLO/SUDERWICK - Op 19 oktober 1765 werd in het klooster Mariengarten in Burlo een conferentie georganiseerd om de grens tussen het toenmalige hertogdom Gelre en Westmunsterland vast te stellen. Het hieruit voortvloeiende Verdrag van Burlo maakte een einde aan de sinds de 16de eeuw voorkomende grensconflicten. Een jaar later werden de grenspalen geplaatst en werd het verdrag in Winterswijk geratificeerd. De toen vastgestelde grens, die loopt van Eibergen/Oldenkotte tot aan Dinxperlo, is gedurende deze 250 jaar nagenoeg niet veranderd. In september 2015, het begin van het jubileumjaar, werd in Groenlo een symposium georganiseerd waar experts en burgers discussieerden over wat mensen aan beide kanten van de grens verbindt. Een jaar later, op zondag 23 oktober, vond in het GrenzBlickAtelier in Suderwick de slotbijeenkomst van het jubileumjaar plaats.

Door Joost van de Nadort

Frau Kammler, vertegenwoordiger van Stadt Bocholt en burgemeester Bert Berghoef van de gemeente Aalten heten de genodigden welkom op de slotbijeenkomst en benadrukken dat het niet zo zeer gaat om herdenken, maar vooral om 250 jaar grens te vieren.

'Project is een kapstok naar de toekomst'

In het afgelopen jaar zijn er veel ideeën ontstaan om de samenwerking te verbeteren. Berghoef merkt op dat hij heeft gemerkt dat dit voor organisaties vaak gemakkelijker is dan voor overheden. Dat heeft vooral te maken met regelgeving. De verschillende overheden hebben echter nadrukkelijk de intentie om de samenwerking te intensiveren.

Terugblik
Henk te Kulve en Hans-Georg Wilkes, initiatiefnemers van het project 250 jaar grens, kijken terug op het jubileumjaar. Zij benadrukken dat het project niet mogelijk was geweest zonder de hulp van sponsoren, de lokale overheden en de vele vrijwilligers. Beiden stellen dat het een succesvol jaar is geweest waarin veel grensoverschrijdende projecten zijn gerealiseerd en waarin verbinding centraal stond. Te Kulve: "Het project is een kapstok naar de toekomst." Genoemd worden onder andere de reizende tentoonstelling 250 jaar grens, de grenswandeling waaraan ongeveer 1600 wandelaars deelnamen, de grensoverschrijdende marathon van Winterswijk en het concert in Burlo.

Ondertekening
Het volgende belangrijke moment tijdens de slotbijeenkomst is de ondertekening van de 'Verklaring 250 jaar grens'. De burgemeesters, dan wel vertegenwoordigers, van de Nederlandse gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland en de Duitse Steden Bocholt, Borken, Vreden en de Gemeinde Südlohn ondertekenen de intentieverklaring om in de toekomst de samenwerking tussen de verschillende overheden verder te intensiveren.

Prijsuitreiking fotowedstrijd
Tot slot neemt Joop van Reeken, fotograaf, het woord. Hij memoreert dat het een prima idee was om een fotowedstrijd te organiseren rond het thema 250 jaar grens. De wedstrijd is georganiseerd door het Burgerinitiatief Dinxperwick in samen werking met het GrenzBlickAtelier. De bedoeling was om het fenomeen grens op originele en/of aansprekende manier in beeld te brengen.

De eerste prijs in de categorie volwassenen gaat naar Jeroen de Jong uit Gaanderen. De eerste prijs in de categorie jeugd is voor de negenjarige Max Willemsen uit Silvolde en het Assink Lyceum in Eibergen krijgt de eerste prijs in de categorie scholen.

De tentoonstelling met de winnende foto's is te zien op 28, 29 en 30 oktober en op 4, 5 en 6 november van 12.00 uur tot 17.00 uur in het GrenzBlickAtelier, Hahnenpatt 15A in Suderwick.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk