De flats aan de Europalaan. Foto: PR
De flats aan de Europalaan. Foto: PR

Sloop flat Europalaan vertraagd vanwege vleermuizen

Wonen

WINTERSWIJK -  Een flinke tegenvaller voor woningcorporatie De Woonplaats in Winterswijk. De sloop van het eerste gebouw aan de Europalaan is vertraagd. Vanwege een massaverblijf aan vleermuizen is een extra ontheffing van de provincie nodig. Daardoor vertraagt het project in ieder geval met 1 jaar. De planning was dat de eerste flat dit najaar gesloopt zou worden. Huurders en omwonenden zijn hierover door de woningcorporatie geïnformeerd.

Flora- en faunaonderzoek
Toen de beslissing in januari 2022 is genomen om de flats aan de Europalaan te slopen, is De Woonplaats gelijk begonnen met een zogenoemd flora- en faunaonderzoek. Er wordt dan gekeken of er beschermde planten- of diersoorten voorkomen. Dit onderzoek heeft lang geduurd. Dit komt omdat er over een lange periode op verschillende momenten (overdag en in de nacht), in verschillende (broed)seizoenen, veldbezoeken moesten worden gedaan.

Massaverblijf van vleermuizen
Uit dit onderzoek is gekomen dat er een massaverblijf van vleermuizen bij de flats aan de Europalaan zit. Vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Daarom kan hier niet zomaar gesloopt worden.
Natuurlijk was De Woonplaats al op de hoogte dat er vleermuizen waren, maar niet in deze hoeveelheid. Dit resultaat betekent namelijk dat er een ontheffing van de provincie nodig is voor de sloop. Om deze ontheffing te krijgen moet de verblijfplaats voor de vleermuizen eerst ongeschikt worden gemaakt. Samen met de provincie maakt De Woonplaats een plan waarbij ze rekening houden met de winterslaap van de dieren en het paar- en kraamseizoen.

Sloop 1 jaar later
Dit betekent dat de sloop van de eerste flat aan de Europalaan in ieder geval met 1 jaar wordt vertraagd. Het hele project schuift daarmee door. De Woonplaats vindt dit erg vervelend. En het is ook een flinke tegenvaller voor het hele project. De woningcorporatie is gebonden aan wettelijke regels voor sloop, waar ze zich ook aan moeten houden.

Leefbaarheid
In de tussentijd blijft De Woonplaats zorgen voor een goede leefbaarheid aan de Europalaan. De leeggekomen woningen in het eerste gebouw worden bewoond door bewoners van leegstandsbeheerder Ad Hoc. Dit blijft zo tot de daadwerkelijke sloop.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant