Het gebied aansluitend aan de kern van 't Woold waar woningbouwplannen zijn. Foto: Archief AHN

Het gebied aansluitend aan de kern van 't Woold waar woningbouwplannen zijn. Foto: Archief AHN

‘Wonen op Droppers’ naar volgende fase

Wonen

WINTERSWIJK -  Het plan voor de zestien nieuwe woningen die gebouwd gaan worden aan de kern van buurtschap ’t Woold, is weer een stap verder. Het college van burgemeester en wethouders stemde in met het ontwerpbestemmingsplan Gosselinkweg, dat nu ter inzage ligt. “Een prachtig plan voor de leefbaarheid van het buitengebied”, aldus wethouder Visser. 

De gemeente en de ontwikkelaar tekenden op 1 maart een overeenkomst met daarin afspraken over de openbare voorzieningen (wegen, parkeerplaatsen, verlichting en riolering), landschappelijke inpassing en de prijzen van een aantal woningen. Het gaat namelijk om een ontwikkeling in het buitengebied. Daarom moet het passen in het landschap en is er veel aandacht voor kwaliteitsverbetering. Het plan bestaat uit zes vrijstaande woningen, acht rijtjes woningen en twee twee-onder-één kap woningen. “Door de verschillende type woningen, kunnen we meerdere doelgroepen aan een woning helpen,” geeft wethouder Visser aan. “We zijn blij met dit project en hebben het initiatief altijd aangemoedigd. Vanaf de eerste inwonersbijeenkomst in 2019 zijn er veel stappen gezet om tot dit punt te komen. Van gesprekken met de provincie (omdat een deel van het plangebied in de Groene Ontwikkelingszone ligt) tot overleggen met de buurt omdat zij het open uitzicht wilden behouden.” 

Woningprijzen en landschappelijke inrichting
In de ondertekende overeenkomst staat dat twee van de acht rijtjeswoningen betaalbare huurwoningen moeten zijn, met een huurprijs van maximaal €1.000 per maand. Dit is onder de grens voor betaalbare huurwoningen vanuit de Nationale woon- en bouwagenda. De andere zes rijtjeswoningen worden betaalbare koopwoningen, die goedkoper moeten zijn dan €355.000,00. Voor deze woningen geldt een zelfbewoningsplicht van tien jaar. Dat wil zeggen dat deze woningen worden verkocht aan particulieren voor eigen bewoning. De gemeente wil hiermee voorkomen dat beleggers kopen om vervolgens (duur) te verhuren. 

Ook op het gebied van landschappelijke inrichting maakt de ontwikkelaar afspraken met de gemeente. Er worden bomen gepland, een bloemrijk grasland aangelegd en er komen diverse voetpaden. Aan de randen van de kavels komen takkenrillen en hagen als erfafscheiding. 

Planning
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot 15 april ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk