In de bibliotheek worden tips gegeven om energie te besparen. Foto: PR

In de bibliotheek worden tips gegeven om energie te besparen. Foto: PR

Inloopspreekuren tips energiebesparing

Wonen

WINTERSWIJK – In januari houdt de Bibliotheek Oost-Achterhoek, in samenwerking met Centrum Duurzaam Winterswijk, inloopspreekuren in de Winterswijkse bibliotheek. Tijdens die spreekuren kan men in gesprek met de energiebespaarmaatjes van Centrum Duurzaam Winterswijk, die handige tips kunnen geven waarmee mensen energie kunnen besparen. 

Spreekuren
In Winterswijk zijn er drie spreekuren waarbij de energiebespaarmaatjes van Centrum Duurzaam Winterswijk aanwezig zijn. De eerste is op woensdag 11 januari (12.00-14.00 uur), de tweede op donderdag 19 januari (10.00-12.00 uur) en de laatste op woensdag 25 januari (14.00-16.00 uur).

Centrum Duurzaam Winterswijk
Het Centrum Duurzaam Winterswijk is een kenniscentrum en inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid. Via de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, kringlopen en cultuurhistorie wordt duurzaamheid op een laagdrempelige manier zichtbaar, tastbaar en beleefbaar gemaakt.
Inwoners kunnen bijvoorbeeld in het Centrum Duurzaam Winterswijk terecht voor informatie over energie besparen, het opwekken van duurzame energie en de mogelijkheden voor subsidies en leningen. Maar ook informatie over lokale acties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid is in het Centrum Duurzaam Winterswijk te vinden.

Warme Kamer
De Bibliotheek Oost-Achterhoek ondersteunt het initiatief ‘Warme kamers’ van het Leger des Heils. Tijdens de openingsuren van de Bibliotheek is iedereen van harte welkom om in een warme omgeving anderen te ontmoeten en/of heerlijk te lezen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk