Het rijksmonument 't Elink. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het rijksmonument 't Elink. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Meer woningen en bed en breakfast in en bij boerderij ’t Elink

Wonen

Plek voor alleen-staanden en gezinnen van verschillende generaties

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – De eigenaren van de monumentale boerderij ’t Elink, gelegen aan de rand van het dorp, hebben plannen voor meer woningen in en om de oude boerderij. Ze willen daarnaast een bed en breakfast en een terras toevoegen. Burgemeester en wethouders kunnen instemmen met het principeverzoek voor deze ontwikkeling. De eigenaren kunnen nu hun plannen verder uitwerken, die daarna opnieuw beoordeeld worden door B en W.

Mogelijkheden zoeken om boerderijen in familiebezit te kunnen houden
’t Elink aan de Kottenseweg is eigendom van de familie Eeltink. Het bestaat uit twee boerderijen, waarvan de een rijksmonument is en de ander cultuurhistorisch waardevol. Het ligt aan de rand van een bosje niet ver van het Openluchttheater en grenst aan een gebied dat tegenwoordig het landgoed Eelink wordt genoemd, waar grotere bouwkavels beschikbaar zijn. Aanvankelijk verschenen er slechts enkele woningen. Inmiddels wordt er volop gebouwd. De familie Eeltink wil de boerderijen in bezit van de familie houden en zoekt mogelijkheden om dit te kunnen realiseren. In de twee boerderijen wordt gewoond en in een ervan is nu sprake van een inwoonsituatie. Dit moeten drie verhuurbare wooneenheden worden.

Naast wonen een horecavoorziening met terras
Het plan is om bij de boerderijen zes nieuwe woningen te creëren. Vijf daarvan komen in een nieuw te bouwen pand. Voor de zesde wordt een deel van een schoppe verbouwd. Het andere deel wordt gebruikt voor opslag en een werkplaats/hobbyruimte. In de monumentale boerderij komt een gemeenschappelijke ruimte en worden twee bed en breakfast-eenheden ontwikkeld. Die ruimte moet gebruikt worden als ontbijtruimte voor de gasten en als plek voor kleinschalige horeca. Buiten de openingstijden kan die ruimte door derden gebruikt worden voor bijeenkomsten en als cursusruimte voor maximaal 25 personen. Bij de boerderij wordt gedacht aan een terras voor 25 en op den duur 50 personen. Terras en horecaruimte zijn overdag geopend. Om de nieuwe ontwikkeling goed bij de omgeving te laten aansluiten is een plan voor landschappelijke inpassing gemaakt.

Kleinschalige woongroep met gemeenschapszin
De woningen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen: alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen van verschillende generaties, waar iedereen een eigen plek heeft. De familie Eeltink noemt het “een kleinschalige woongroep waar gemeenschapszin, naar elkaar omkijken en naoberschap centraal staan”. Omdat er levensloopbestendige woningen komen past het initiatief goed in het woningbeleid van de gemeente. De kleinschalige horecavoorziening sluit niet aan bij gemeentelijk beleid. Het gaat echter om een nevenactiviteit en het wordt niet verwacht dat het een concurrent wordt voor de horeca in het centrum. Op het erf is voldoende ruimte voor parkeerplekken. De initiatiefnemers hebben al een informatieavond voor de omwonenden georganiseerd en zullen dat bij de verdere uitwerking opnieuw doen.

Nieuwbouw mag niet overheersen
De nadere uitwerking zal leiden tot een herziening van het bestaande bestemmingsplan. De gemeente heeft daarvoor een aantal richtlijnen meegegeven. Het pand met de vijf nieuwe woningen zou 600 m2 groot worden en zou daarmee ruim groter worden dan de monumentale boerderij. Dat past niet goed bij elkaar, vindt de gemeente. Geadviseerd wordt de nieuwe woningen niet groter te laten zijn dan 450 m2 verspreid over twee gebouwen. Het kleinste mag maximaal 150 m2 groot worden. Nieuwe bebouwing moet buiten de boomkronen blijven en de ontwikkelingen mogen de flora en fauna niet aantasten. Wonen zal de hoofdactiviteit worden. Voor de nevenactiviteiten moet goed onderbouwd worden hoeveel ruimte die innemen, voor wie ze bedoeld zijn en voor hoeveel mensen. Daarnaast zijn er richtlijnen betreffende parkeren en bereikbaarheid.

Monumentale boerderij 't Elink. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk