Staatssecretaris en wethouder onthullen een informatiebord. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Staatssecretaris en wethouder onthullen een informatiebord. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Staatsecretaris komt voor mijlpaal naar Winterswijk

Vervoer

Staatsecretaris komt voor mijlpaal naar Winterswijk

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Het streven van ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is om aan het einde van 2023 alle 180 openbare onbewaakte spoorwegovergangen opgeheven of beveiligd te hebben. Met het afsluiten van drie van deze overgangen en het beveiligen van twee is in Winterswijk een mijlpaal bereikt. De helft van deze onbewaakte spoorwegovergangen is aangepakt. Om daar bij stil te staan bekeek staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg de afgesloten overgang in de Klandermansweg en de beveiligde in de Veldhorstweg.

“Onbewaakte spoorwegovergangen zijn niet meer van deze tijd”, zei de staatsecretaris. Hij sprak zijn waardering uit dat de spoorwegovergangen in Winterswijk door alle betrokken partijen samen zijn aangepakt. “Het was niet altijd gemakkelijk”, zei John Voppen van ProRail, “Maar we zijn er hier in Winterswijk toch samen uitgekomen.” Hij vertelde dat van de zes particuliere onbewaakte spoorwegovergangen er inmiddels ook vijf zijn afgesloten. Over de zesde loopt het overleg nog.

De situatie bij de Klandermansweg en Veldhorstweg laat zien dat er ook samen met de inwoners naar de beste oplossing is gezocht. Het afsluiten van de Klandermansweg stuitte aanvankelijk op bezwaren, omdat daardoor landbouwpercelen moeilijker bereikbaar zouden worden. Om hieraan tegemoet te komen werd besloten parallel aan het spoor tussen beide wegen een verbinding aan te leggen, zodat landbouwverkeer voortaan bij de Veldhorstweg het spoor kan oversteken en daarna snel richting Klandermansweg kan gaan. De strook tussen het spoor en de nieuwe weg is bestemd voor natuurontwikkeling. Om bij de werkzaamheden stil te staan onthulden staatssecretaris Van Weyenberg en wethouder Henk Jan Tannemaat daar een informatiebord.

Staatssecretaris en wethouder hebben een nieuw informatiebord onthuld. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De staatssecretaris en andere genodigden bekijken de afgesloten overgang in de Klandermansweg. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk