Foto: Archief Achterhoek Nieuws/Verona Westera
Foto: Archief Achterhoek Nieuws/Verona Westera

Reacties op ‘noodkreet’ avondvierdaagse stemmen organisatie hoopvol

Sport

WINTERSWIJK- Verenigingen en stichtingen in Winterswijk lopen veelal tegen dezelfde problemen aan. Ze vinden het lastig vrijwilligers te vinden en hebben vaak moeite aan de regeldruk te voldoen. Ook de Winterswijkse avondvierdaagse kampt met deze problematiek, vertelt Ineke Beijers die na vijfentwintig jaar in de organisatie van de avondvierdaagse gezeten te hebben na deze editie afscheid neemt. En omdat ook haar twee medecommissieleden het stokje over willen dragen, staat de voortgang van de avondvierdaagse op het spel, zo bleek uit een persbericht van vorige week.

Door Sander Damen

“We stoppen volgend jaar alle drie, dus de nood is hoog”, zegt Ineke. “Daarom hebben we vorige week een persbericht aan Achterhoek Nieuws gestuurd. Naar aanleiding van een eerder bericht op Facebook hebben zich in de afgelopen week al drie personen gemeld die eventueel in het secretariaat plaats willen nemen. Dat zijn mensen die eerder al voor hun school of organisatie de deelname hebben georganiseerd. Ze zijn dus wel goed bekend met de avondvierdaagse. Maar of ze het gaan doen, is natuurlijk onzeker. We gaan nog met elkaar in gesprek. Nieuwe aanmeldingen zijn dan ook nog steeds welkom. Het mooiste is als de nieuwe secretariaatsleden de komende editie met ons meelopen om een beeld van de taken te krijgen.”

Nieuwe technieken
Ineke kan zich voorstellen dat nieuwe commissieleden dingen anders gaan doen dan de huidige secretariaatsleden. Het mogen er wat de huidige commissieleden betreft, naast Ineke zijn dat Angelique Braam en Bianca Mennink, ook meer dan drie zijn. “Dan kunnen de taken over meer mensen verdeeld worden”, zegt Ineke. “We kunnen ons ook voorstellen dat nieuwe secretariaatsleden ook andere technieken gaan gebruiken. Wij doen het eigenlijk elk jaar zoals het jaar ervoor, maar als anderen het anders willen doen, kan dat ook natuurlijk. Nieuwe technieken als QR-codes en dergelijk hebben we nog niet ingevoerd omdat we uitgaan van vertrouwen en vanwege de kosten, maar anderen kunnen daar wel voor kiezen.”

kost niet veel tijd
Het voeren van het secretariaat vraagt niet veel tijd, vindt Ineke. “Het werk gebeurt van januari tot en met na de evaluatie eind juni. In die tijd vergaderen we slechts af en toe. Het meeste werk kan thuis gebeuren, zoals het verwerken van de inschrijvingen, het aanvragen van de medailles en het voorbereiden van de informatie-avond voor groepen. Tijdens de avondvierdaagse moet je wel elke avond op het veld aanwezig zijn. De secretariaatsleden zijn het gezicht van de avondvierdaagse.”

Eigen invulling mogelijk
Ineke heeft het werk nu vijfentwintig jaar gedaan en vindt het tijd het stokje aan een nieuwe generatie over te dragen. “Ik merk dat mijn enthousiasme en energie na al die jaren afgenomen is”, zegt ze. “Ik dacht er al eerder over na om te stoppen, maar ik heb nu besloten dat de komende editie de laatste voor mij wordt.”

De andere commissieleden hebben ook besloten er mee te stoppen. Bianca en Angelique hebben ondertussen ook al weer acht jaar de avondvierdaagse mede-georganiseerd.
“We zijn nu druk bezig met het aanpassen van het draaiboek voor drie personen”, zegt Ineke. “Zodat we de taken goed kunnen overdragen, maar zoals gezegd kan een nieuw secretariaat er een eigen invulling aangeven. Het belangrijkste is dat de avondvierdaagse blijft bestaan.”

Hoge nood
Ineke, Bianca en Angelique vinden het positief dat zich drie personen aangemeld hebben naar aanleiding van het pers- en facebookbericht waarin ze aangaven dat de nood hoog is. Zonder secretariaat kan de avondvierdaagse niet door gaan. “Als de avondvierdaagse zou moeten stoppen, zou ik dat heel jammer vinden”, laat Ineke weten. “De avondvierdaagse hoort ook echt bij Winterswijk. Als organisatie zie je dat er ontzettend veel kinderen en volwassenen plezier aan beleven. Dat geeft ons heel veel voldoening.”

Wie die voldoening ook wil krijgen, organiseren leuk vindt en het belangrijk vindt dat de avondvierdaagse blijft bestaan, kan zich aanmelden via avond4daagse@fcwinterswijk.nl. “Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter”, zegt Ineke. “De editie van dit jaar gaat sowieso door en daar kunnen we nog wel wat verkeersregelaars voor gebruiken. Het is door de vergrijzing weliswaar steeds moeilijker vrijwilligers te vinden, maar dat komt wel goed.” Als er geen vervanging voor Ineke, Angelique en Bianca gevonden wordt, zou het zomaar kunnen zijn dat er in 2025 geen avondvierdaagse is. Zolang er nog niemand zich gecommitteerd heeft, blijft de nood hoog. “Dat zich drie mensen gemeld hebben, is in ieder geval al positief”,  aldus Ineke.

Informatie-avond voor groepen
Op woensdagavond 28 februari is er overigens in de kantine van FC Winterswijk aan de Jaspersweg 5, een info-avond voor groepen die willen deelnemen aan de avondvierdaagse. De avondvierdaagse vindt plaats van 3 tot en met 7 juni 2024. De informatie-avond is om 19.30 uur en aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.

Informatie kan eventueel worden opgevraagd via avond4daagse@fcwinterswijk.nl. Wie belangstelling heeft voor de functie van secretariaatsmedewerker of een andere vrijwilligersfunctie is op 28 februari ook van harte welkom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant