Rob Damkot, Wolfgang Born en Wim Wassink knippen het lintje door. Foto: Han van de Laar
Rob Damkot, Wolfgang Born en Wim Wassink knippen het lintje door. Foto: Han van de Laar

Winterswijkse Tennis- & Padelpark nu ook officieel geopend

Sport

‘Trots op wat er is bereikt’

Door Han van de Laar

WINTERSWIJK  - “Het heeft allemaal even iets langer geduurd dan gepland. In 2017 zijn we begonnen in overleg met de gemeente om hier een vernieuwde accommodatie te realiseren voor ons Tennis- & Padelpark. We hadden gehoopt in 2018 met de werkzaamheden te beginnen. De renovatie had echter toch meer voeten in de aarde dan oorspronkelijk gedacht. Niet alleen de bovenlaag van de tennisbanen, maar ook de ondergrond moest aangepakt worden. Dan maar meteen goed, was het motto. Door een herindeling konden we tien tennisbanen realiseren en twee padelbanen. Die padelbanen zijn een schot in de roos gebleken en meestal bezet”, aldus een trotse voorzitter Rob Damkot, die tevens de vrijwilligers roemde voor hun inzet. Zondag werd het tennispark officieel geopend.

De vrijwilligers hebben veel werk hebben verzet. Ook bedankte hij de bedrijven die de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Tevens was hij zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente en de SWW-Kinderopvang . Hierdoor kon voor alle partijen een gezamenlijke speelruimte ingericht worden. Een factor die voor vertraging zorgde, was het coronavirus. Als gevolg daarvan lagen de werkzaamheden ook een paar keer een tijdje stil. Dat is nu achter de rug. Inmiddels is het ledental weer opgelopen van zo’n 580 een paar jaar geleden tot 980 nu. Rob: “Vorig jaar bestonden we 75 jaar. Dat hebben we dit voorjaar gevierd met een leuk feestje voor de leden. Nu vieren we nog een keer dat het WTC-park officieel wordt geopend.”

Vitale vereniging
Namens het bestuur van de landelijke tennisbond KNLTB bracht Wolfgang Born de felicitaties over aan de WTC. Verder bood hij de vereniging een oorkonde aan. Deze lag overigens al een jaar klaar. Ook overhandigde hij de officiële KNLTB-vlag. Daarnaast mag de club de titel Vitale Tennis & Padel Vereniging dragen. Wolfgang: “De WTC voldoet aan de criteria die daarvoor gelden, zoals een goed bestuur dat visie heeft en over een prachtige accommodatie beschikt. Tevens is het een club waar sprake is van een goede betrokkenheid en waar iets gebeurt!”

AED
Wethouder Wim Wassink, die de portefeuille Sport van wethouder Elvira Schepers heeft overgenomen, feliciteerde de vereniging namens de gemeente Winterswijk. Hij benadrukte nog even de goede samenwerking met en tussen alle partijen en noemde de WTC een erg mooi Tennis- en Padelpark. De inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers, bedrijven en organisaties sprak hem aan. Hij deed overigens ook een oproep aan alle Winterswijkse verenigingen om een AED aan te schaffen. Op de tennisclub had die zijn dienst al zeker bewezen.

Voorzitter Rob Damkot ontvangt de oorkonde en vlag van KNLTB-bestuurslid Wolfgang Born. Foto: Han van de Laar

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk