Fietsend genieten van de natuur. Foto: Clemens Bielen
Fietsend genieten van de natuur. Foto: Clemens Bielen

Winterswijk wil seizoensverlenging van recreatie en toerisme

Politiek

Recreatie en toerisme in de lift

WINTERSWIJK - Met haar beleidsvisie ‘Groeien in Balans’ wil het college inspelen op de sterk verwachte groei van recreatie en toerisme. Naast de rijkdom aan natuur met haar authentieke coulisselandschap en levendig centrum met regionale aantrekkingskracht, is Winterswijk in de visie van het college ook rijk aan een aantal toeristische pijlers met grote potentie. Het college noemt dan met name de steengroeve (een zeer speciale aardkundige plek met hoge geologische, paleontologische en natuurwaarden) en Villa Mondriaan (de bakermat voor kunst van internationale allure). Daarnaast vormt het grensgebied een bron voor vele verhalen.

Door Clemens Bielen

De visie is een co-creatie van gemeente Winterswijk, Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk (VVW) en 100% Winterswijk met ondersteuning van bureau voor Ruimte & Vrije Tijd.
Volgens wethouder Sylvia Fleuren is Winterswijk niet gebaat bij één speerpunt. “Winterswijk heeft meer speerpunten nodig voor een goede economie. Een levendig winkelcentrum, goede gezonde industrie, gezonde recreatie en toerisme en landbouw. Op die manier ben je bestand tegen de conjuncturele schommelingen in de economie. De veronderstelling dat je daar een keuze in moet maken is niet nodig als je naar de geschiedenis van Winterswijk kijkt.”

Winterswijk wil voorzien in de groeiende behoefte aan recreatie. Niet alleen van de bezoekers, maar ook van de inwoners zelf. Volgens Hendrik Jan Mensink, voorzitter van VVW, is de gast op zoek naar diversiteit, het jaar rond en vernieuwende segmenten. “Het is belangrijk dat de sector zich aanpast aan de vraag.”
De groei van het toerisme moet vooral worden opgevangen door seizoensverlenging. In de visie van het college zou daarmee ook de druk op kwetsbare gebieden worden verlicht: “Het Nationaal Landschap in Winterswijk vormt een belangrijke waarde voor zowel de inwoner en recreant als de toerist. Er liggen kansen om het buitengebied beter te benutten en in zijn algeheel nog beter beleefbaar te maken.” In de visie zouden kwetsbare Natura-2000 gebieden (Korenburgerveen, Willinks Weust, Bekendelle, Wooldse Veen) daarmee worden ontlast. “Bezoekersmanagement, het bezoek meer spreiden, vinden we belangrijk om het Nationaal Landschap te ontwikkelen, te beschermen en te behouden.”
Mensink: “Ik lees niet in het rapport dat het geschreven is om ruimte te bieden aan individuele bedrijven om exponentieel te groeien. Wel ruimte om te groeien buiten het hoogseizoen niet in fysieke ruimte maar in beschikbaarheid. Niet in oppervlak, niet inzetten op het laaghangend fruit, maar het sturen van de gast om te voorkomen dat het gebied wordt overlopen.” Zo is er volgens Mensink veel vraag door jong en oud om in een schoppe bij een oude boerderij een appartement te huren voor een weekend. Volgens Mensink wordt het voor medewerkers ook aantrekkelijker als het seizoen langer is.

Het verhaal van Winterswijk
Gienne te Gronde van 100% Winterswijk ziet nog veel mogelijkheden in storytelling: “We kunnen een aantal dingen in het gebied nog beter over het voetlicht brengen. Verhalen over de groene grens, digitaal of ter plaatse, recent de boortoren en de bankjes. Verder zijn er vele activiteiten die voor een toeloop van bezoekers kunnen gaan zorgen bijvoorbeeld een wandelweekend.”

Gevolgen voor de grote projecten
Wethouder Sylvia Fleuren windt er geen doekjes om, dat het college enthousiast is over de ontwikkeling van een Steengroeve-Museum aan de rand van de steengroeve. Het biedt een interessant verhaal, eventueel in combinatie met de kleigroeve. De ontwikkeling van het Steengroeve bezoekerscentrum wordt in de visie gezien als een strategische ontwikkeling. Een unieke kans, die bijdraagt aan een sterker jaarrond recreatief aanbod.
Ook in de laatste visie over het Hilgelo in 2020 wordt de aantrekkelijkheid ‘jaarrond’ benadrukt. De geplande bouw van vele vakantiewoningen hebben tot protesten geleid. De wethouder kan naar aanleiding van deze beleidsvisie nog niet veel kwijt, omdat exploitant ‘Leisurelands’ nog wat tijd nodig heeft om met een definitief plan te komen. Ook is er geen duidelijkheid over de plannen om vakantiewoningen te bouwen in de Brinkheurne. Over deze grote projecten heeft uiteindelijk de gemeenteraad het laatste woord.

Inwonersonderzoek 
Genieten van de natuur wordt door de inwoners als belangrijkste activiteit genoemd, blijkt uit onderzoek onder inwoners van Winterswijk. Wandelen en fietsen in de natuur scoren zeer hoog. Er wordt een spanningsveld geconstateerd tussen mountainbikers en wandelaars. Verder staan ook winkelen en uit eten gaan hoog op de lijst. Inwoners zouden graag aandacht zien voor natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuurbescherming. Volgens vele respondenten moet er zuinig worden omgegaan met het unieke landschap. Dit houdt voor hen in dat er niet te grootschalige accommodatie-vormen bijkomen.

Deze visie is nadrukkelijk geen ruimtelijk afwegingskader. Naar welke kant de balans uiteindelijk zal uitslaan, wanneer de diverse inbreng wordt gewogen is nog even afwachten.

Foto: Clemens Bielen

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant