Op de huidige locatie van Boogie Woogie komen woningen. Foto PR
Op de huidige locatie van Boogie Woogie komen woningen. Foto PR

Raad stemt in met uitwerken plan voor cultuurgebouw aan Spoorstraat

Politiek

Woningen op oude locatie Boogie Woogie

WINTERSWIJK - De gemeenteraad gaat akkoord met het uitwerken van de plannen voor een cultuurgebouw aan de Spoorstraat. In deze plannen worden het Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie, vrijwilligersorganisatie Winterswijkse Uitdaging (WUh) en de openbare bibliotheek gehuisvest in een nieuw pand aan de spoorstraat. Aan het Weuden blijft plek voor winkels, met daarboven woningen voor jongeren. Op de plek waar nu het pand van Boogie Woogie staat, worden woningen in het duurdere segment voor de doelgroep senioren gebouwd. Parkeergelegenheid wordt op de hoek Weverstraat-Dingstraat gerealiseerd. Het college kan aan de slag om de plannen op zo kort mogelijke termijn uit te werken.

In december kreeg het college van de raad de opdracht om nog eens onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor huisvesting van Boogie Woogie. Ook werden andere alternatieven bekeken voor een plek voor een cultuurgebouw. Er werd gekeken naar de Storm, het Weurden en er werd onderzocht wat de mogelijkheden zijn op de huidige locatie. Het college kwam tot de conclusie dat scenario 4, met nieuwbouw aan de Spoorstraat het plan zou moeten zijn om verder uit te werken.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Winterswijk